“ทำงานที่ทอสี...ได้พัฒนาชีวิต”

หากคุณกำลังมองหา...งานที่ได้พัฒนาชีวิตทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการทำงาน
โรงเรียนทอสี กำลังรับสมัครครู และบุคลากร หลายตำแหน่ง
เพื่อร่วมเป็นพลังพัฒนาการศึกษาพุทธปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กลุ่มงานครู
ครูประจำชั้นอนุบาล
(๕ ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
หญิง ปริญญาตรี อายุ ๒๕-๓๕ ปี
อ่อนโยน ละเอียดรอบคอบ รักความสะอาด มีวินัย
ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ วัน

ครูประจำชั้นประถม ๑-๖
(๑๐ ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
ชาย/หญิง ปริญญาตรี อายุ ๒๕-๔๐ ปี
มีประสบการณ์การสอนคณิต วิทย์ ภาษาไทย หรือพละศึกษา
ใฝ่รู้ กระตือรือร้น ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ มีวินัย
ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ วัน

ครูภาษาอังกฤษ คุณสมบัติ
ชาย/หญิง ปริญญาตรี อายุ ๒๕-๔๐ ปี
สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
หากมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ วัน

กลุ่มงานสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ IT Support
(๑ ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
ชาย ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง Hardware/ Software ได้ดี
มีความชำนาญระบบ Network และฐานข้อมูล
มีวินัย อดทนสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี

สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ วัน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
(๑ ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
หญิง ปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงิน
ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นระบบ
ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
จากที่พักเดินทางมาโรงเรียนสะดวก

สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ วัน
ทางโรงเรียนขอสัมภาษณ์ ๒ ครั้ง
๑)ฝ่ายบุคคลสัมภาษณ์
๒)ฝ่ายบัญชีสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(๒ ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
หญิง ปริญญาตรี อายุ ๒๕-๓๕ ปี
ละเอียดรอบคอบ มีวินัย อดทนสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ วัน

เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษาและเกียรติบัตรต่างๆ
หลักฐานการรับราชการทหาร หรือ เรียนรักษาดินแดน (ชาย)

การสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครที่ teacherlife@thawsischool.com
หรือโทร ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๗ , ๐๙๑-๗๗๖๒๐๗๕
โรงเรียนทอสี
เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซ.ปรีดีฯ ๔๑ ถ.สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพ ๑๐๑๑๐

ประกาศ ณ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คลิกที่นี่เพื่อชมตำแหน่งงานที่โรงเรียนปัญญาประทีป (โรงเรียนมัธยมทอสี)กลับไปด้านบน