Untitled Document

ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เด็กๆ และผู้ปกครอง

ทุกท่าน อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับ

สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ ปิดเทอม

แต่คุณครูชาวทอสียังคงขยันขันแข็ง

ช่วยกันสรุปวิเคราะห์

แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์

ตลอดจนพัฒนาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ

ขอเชิญติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ

ของคุณครูได้ทางหน้าเว็บไซต์ครับ

ลิงค์แนะนำ :
Thawsi School on FacebookThawsi School on TwitterThawsi School on YouTubeDhamma by Ajahn Jayasaro on YouTubeโรงเรียนปัญญาประทีปตื่นรู้ม่วนชื่นน้องพี่ ทอสีสู่เหย้าร้านกุศลกำลังสาม

 
 
อบรม “โยคะ”  10/09
ขอเชิญช็อปส่งท้ายปี ที่ร้านกุศลกำลังสาม  10/09
อบรม “นิทานภาพ :ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนติดใจ”  10/08
อบรม “แนวทางการคุยกับผู้ปกครอง”  10/07
ประกาศ:โรงเรียนปัญญาประทีปหยุดทำการตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๑๐-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  10/06
อบรม“การวิเคราะห์ข้อสอบ”  10/06
อบรม “การพัฒนาจิตแนวพุทธ”  10/02
“ตั้งตัว” 09/24
สุขเป็นก็เป็นสุข 09/23
“ถอดรหัส สายใยชีวิต” 09/22
 
 
รายการอาหารของนักเรียน เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘  08/27
รายการอาหารของนักเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘ 07/23
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสม่า  07/15
ทอสี ถักทอชุมชนให้เบิกบาน  01/28
บทกวีรับเหมันตฤดู 12/01
๑๑ นาทีกับ ๕ ห้องเปลี่ยนนิสัย 05/02
สารคดี "ส่องใน สว่างนอก" 12/03
จุลสาร 'เพาะครู' ฉบับที่ ๑, มกราคม ๒๕๕๖ 06/10
ภาพบรรยากาศการอบรมสีน้ำเบิกบาน ครั้งที่ ๒ 11/07
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ผ้าต่อทอฝัน กับ..แม่เปี๊ยก" 08/31
 
 
เด็กเล็กกับคุณพ่อในจินตนาการ
  วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันนี้ (๙ ธ.ค. ๕๘) คุณครูณา สุวีณา สุริยะ คุณครูประจำชั้นห้องเด็กเล็ก ทำกิจกรรมเล่านิทาน เรื่อง “ได้เวลากอดกันแล้วจ๊ะ” ให้เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาลฟัง ในนิทานจะมีการเล่าชี้ชวนให้กอดบุคคลต่างๆ ซึ่งครูณาได้ทำการเชื่อมโยงให้เด็กๆ เห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องกอดคนนั้นคนนี้ โดยเราสามารถกอดคุณครูและกอดคุณพ่อได้ จากนั้นครูณาได้เชื่อมโยงต่อไปถึงวันพ่อ และการกอดคุณพ่อ โดยให้เด็กๆ จินตนาการว่ารูปร่างหน้าตาของพ่อ แล้วให้วาดลงในกระดาษ
ทรงพระเจริญ
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เด็กๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เขียนบทกลอนถวายพระพรเป็นกลอน ๔ ผลงานชิ้นแรกเป็นของ ด.ญ.ธนัญภัคว์ ประเสริฐธรรมารัญชน์ ครับ
 
ขัดสนิมขัดจิตใจไปกับ ป.๕
  วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  “สนิมเปรียบเหมือนกับความไม่ดีที่ติดอยู่ตามจิตใจของเรา...” “เมื่อเราขัดสนิมออกก็เหมือนเราเอาสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรกออกไปจากจิตใจเรา...” “ถ้าเปรียบกับใจ สนิมก็เป็นความไม่ดีที่กัดกินพยายามแย่งพื้นที่ในใจเราให้ได้มากๆ...”
ป.๔ แสดงพลังน้ำใจออกสู่ชุมชน เล่าเรื่องจากของเล่นวัสดุเหลือใช้ให้น้องๆ ฟัง
  วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
  จากหน่วยการเรียนรู้ "พลังน้ำใจ ตามรอยกรรมย้ำดูตน" ของพี่ๆ ป.๔ ห้องสาละ ซึ่งเป็นเรื่องของ เหตุปัจจัย ผลของการกระทำ และการเห็นคุณค่าการมีชีวิตที่เกื้อกูลกัน หรือมองอีกแบบคือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
 
 
หยุดประจำปี 10/12
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช 10/16
ปฏิบัติธรรมครูประจำปี 10/19
วันออกพรรษา 10/27
ออกจดหมายแจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 10/29
 
 
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒
 
 
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๙ นำโดยพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส  09/15
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๗-๘ นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป  08/22
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖ โดยพระอาจารย์ครรชิต 08/06
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ  07/22
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๔-๕/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี 07/18
 
 
ถ้วยธรรม ๓ ใบ 
  วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  โดย ชยสาโร ภิกขุ
ธรรมะปลุกใจ 
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  โดย ปสันโน ภิกขุ