Untitled Document

“วันเวลาล่วงก้าวเข้าหน้าฝน
วันมิวนย้อนเวียนคืนกลับหลัง
วันผันแปรผันเปลี่ยนมิจีรัง
ที่อยู่ยังคือคุณงามและความดี”

 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านอย่าลืมดูแล
สุขภาพด้วยนะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนทอสี

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ลิงค์แนะนำ :
Thawsi School on FacebookThawsi School on TwitterThawsi School on YouTubeDhamma by Ajahn Jayasaro on YouTubeโรงเรียนปัญญาประทีปตื่นรู้ม่วนชื่นน้องพี่ ทอสีสู่เหย้าร้านกุศลกำลังสาม

 
 
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ... ร่วมสร้างกุศลกำลัง ๓   08/21
อบรม “เรียนรู้ภาษาไทยอย่างไรให้สนุก”  08/20
โชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์  08/20
เด็กน้อยโตเข้าหาแสง  08/19
ครูวิถีพุทธก็รวยได้  08/07
อ.๓ ดำนา ต่อยอดตลาดชุมชนทอสีเบิกบาน  08/14
เรียนรู้การกินเป็นอยู่เป็น ไปกับ... ตลาดชุมชนทอสีเบิกบาน   08/09
สีน้ำเบิกบาน กับ อ.นพดล เนตรดี 08/14
ด่วน...รับจำนวนจำกัด สีน้ำเบิกบาน กับ อ.นพดล เนตรดี ..ครั้งที่ ๓ 08/14
eco market family 08/13
 
 
รายการอาหารของนักเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑/๕๗  07/24
“วิ่งอร่อย” กับ Family Trip ป.๒  07/20
รายการอาหารของนักเรียน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ 06/27
๑๑ นาทีกับ ๕ ห้องเปลี่ยนนิสัย  05/02
สารคดี "ส่องใน สว่างนอก" 12/03
โรงเรียนทอสีในมุมมองของชาวอเมริกัน โดย George Knudsvig 09/02
โรคมือเท้าปากคุกคามลูกเล็ก 07/18
จุลสาร 'เพาะครู' ฉบับที่ ๑, มกราคม ๒๕๕๖ 06/10
ภาพบรรยากาศการอบรมสีน้ำเบิกบาน ครั้งที่ ๒ 11/07
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ผ้าต่อทอฝัน กับ..แม่เปี๊ยก" 08/31
 
 
ขัดสนิมขัดจิตใจไปกับ ป.๕ 
  วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  “สนิมเปรียบเหมือนกับความไม่ดีที่ติดอยู่ตามจิตใจของเรา...” “เมื่อเราขัดสนิมออกก็เหมือนเราเอาสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรกออกไปจากจิตใจเรา...” “ถ้าเปรียบกับใจ สนิมก็เป็นความไม่ดีที่กัดกินพยายามแย่งพื้นที่ในใจเราให้ได้มากๆ...”
ป.๔ แสดงพลังน้ำใจออกสู่ชุมชน เล่าเรื่องจากของเล่นวัสดุเหลือใช้ให้น้องๆ ฟัง
  วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
  จากหน่วยการเรียนรู้ "พลังน้ำใจ ตามรอยกรรมย้ำดูตน" ของพี่ๆ ป.๔ ห้องสาละ ซึ่งเป็นเรื่องของ เหตุปัจจัย ผลของการกระทำ และการเห็นคุณค่าการมีชีวิตที่เกื้อกูลกัน หรือมองอีกแบบคือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
 
ทรงพระเจริญ
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เด็กๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เขียนบทกลอนถวายพระพรเป็นกลอน ๔ ผลงานชิ้นแรกเป็นของ ด.ญ.ธนัญภัคว์ ประเสริฐธรรมารัญชน์ ครับ
เด็กๆ ชั้น ป.๕ ห้องต้นโมก ๑ และต้นโมก ๒ แสดงมุทิตาจิตต่อกันผ่านงานเขียน
  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
  เชิญทุกท่านอ่านงานเขียนที่ เด็กๆ ชั้น ป.๕ ห้องต้นโมก ๑ และต้นโมก ๒ แสดงมุทิตาจิตต่อกันได้ที่นี่ค่ะ
 
 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ ปัญญาประทีป 08/23
นำเสนอหลักสูตรให้ผู้ปกครองอนุบาล 08/27
ชำระค่าเทอม ๒/๒๕๕๗ 09/01
ผู้ปกครองอนุบาล ๓ ส่งใบสมัคร ป.๑ 09/03
๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่๔ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ 09/04
 
 
ทอสีสัมพันธ์ ฉบับประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒
 
 
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๔-๕ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี  07/19
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ  07/09
ธรรมเทศนา "พลังทั้งห้า" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ  07/06
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๒-๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ ณ โรงเรียนทอสี  06/28
พระอาจารย์ชยสาโรเยือนโรงเรียนทอสีเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ๑/๒๕๕๗  06/27
 
 
ธรรมะปลุกใจ 
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  โดย ปสันโน ภิกขุ
เรื่องเรือง เรื่องโรย 
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  โดย ชยสาโร ภิกขุ