สถานที่ตั้งและข้อมูลสำหรับติดต่อ

โรงเรียนทอสี
๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๑๓ ๐๒๖๐-๑
โทรสาร : ๐ ๒๓๙๑ ๗๔๓๓
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เวลาทำการของหน่วยบริการต่างๆ ในโรงเรียน
ร้านพอเพียง : จันทร์-ศุกร์ ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ห้องสมุด : จันทร์-ศุกร์ ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น.

อีเมลของฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ : info@thawsischool.com
ฝ่ายบริการการศึกษา (รับสมัครนักเรียน) : admin@thawsischool.com
ฝ่ายการเงิน (การชำระค่าเทอม) : finance@thawsischool.com
ฝ่ายปัจจัย ๔ (อาหาร/ยา/เสื้อผ้า/อาคารสถานที่) : patjai4@thawsischool.com
ฝ่ายวิชาชีวิตเด็ก : childrenlife@thawsischool.com
ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง : parentlife@thawsischool.com
ฝ่ายวิชาชีวิตครู (ฝ่ายบุคคล) : teacherlife@thawsischool.com
งานธรรมะ / กองทุนธรรมะ โรงเรียนทอสี (งานหนังสือและซีดีธรรมะ)
โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๑๓ ๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๘
อีเมล : dhamma@thawsischool.com
*กรุณาโทรติดต่อสอบถามและสั่งจองกับเจ้าหน้าที่ก่อนรับสื่อธรรมะ ท่านสามารถเข้ารับสื่อธรรมะ ได้ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
บ้านไร่ทอสี
๖๖ หมู่ ๕ บ้านหนองมะค่า ตำบลป ากช่อง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ๓๐๓๒๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔ ๓๑๘ ๑๐๓
แผนที่เส้นทางไปบ้านไร่ทอสี
สถานที่ตั้งและข้อมูลสำหรับติดต่อ

เดินทางด้วยรถประจำทาง :
มาจากทางพระโขนง มีรถประจำทางสาย ๒๒, ๗๑, ๑๓๓, ๑๘๓ ทุกสายจากพระโขนงที่ตรงไปรามคำแหงจะผ่านทางปากซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑ (ซอยขุนวิจิตร)

เดินทางด้วยรถส่วนตัว :
เข้าทางเอกมัย ๒๒ ได้ โดยวิ่งทางสุขุมวิท ๖๓ สังเกตปากซอยเอกมัย ๒๒ จะมีร้านเซเว่น เลี้ยวเข้ามาประมาณ ๒๐๐ เมตร จะมีทางแยกให้เลี้ยวขวา วิ่งมาตามทางบังคับเลี้ยวซ้าย โรงเรียนจะอยู่ทางซ้ายมือ

แผนที่สำหรับพิมพ์
กลับไปด้านบน