แผนผังภายในโรงเรียน
คลิกที่แผนผังเพื่อชมรายละเอียดแต่ละพื้นที่ภายในโรงเรียน

อาคารก่อกุศล (อาคารอนุบาล)
อาคารก่อกุศลเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนทอสี สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓
 
อาคารเพาะปัญญา (อาคารประถมศึกษา)
อาคารเพาะปัญญา สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
ศาลารู้แจ้ง และ อาคารไม่วุ่น
ศาลารู้แจ้งเป็นศาลาพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งใจกลางของโรงเรียน ตั้งอยู่ติดกับอาคารไม่วุ่น ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของบุคลากรส่วนกลาง บริเวณชั้นล่างของอาคารไม่วุ่นเป็นห้องสมุดของโรงเรียน
 
ระเบียงบุญ
ระเบียงบุญเป็นระเบียงไม้ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งเป็นที่อ่านหนังสือของเด็กๆ (เชื่อมต่อกับห้องสมุด)
 
ร้านพอเพียง
ร้านพอเพียงตั้งอยู่บริเวณชั้น ๑ ของอาคารเพาะปัญญา เป็นร้านจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และสินค้าต่างๆ และเป็นหนึ่งในชุมชนการเรียนรู้ของชาวทอสี ร้านพอเพียงยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อมโดยงดใช้ถุงพลาสติก เด็ก ครู และผู้ปกครองที่มาใช้บริการจะเตรียมภาชนะใส่อาหารมาเอง ร้านมีการปรับปรุงและออกแบบใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีกลุ่มผู้ปกครองอาสาให้ความช่วยเหลือในการก่อร่างสร้างร้านใหม่อย่างแข็งขัน
 
ศาลารักษ์โลกและแปลงเกษตร
ศาลารักษ์โลกเป็นพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรเหลือใช้ ที่รวบรวมจากธนาคารทรัพยากร (โครงการของชมรมทอสีรักษ์โลก) ที่ชาวทอสีนำมาฝากไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตั้งอยู่ใกล้แปลงเกษตรและสนามบาสเกตบอล
 
สระว่ายน้ำ สนาม และเครื่องเล่นสนามทราย
 
กลับไปด้านบน