ทางโรงเรียนได้รวบรวมองค์ความรู้ดีๆ และน่าสนใจมานำเสนอไว้ที่ส่วน "แลกเปลี่ยนแบ่งปัน" นี้แล้ว โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้คลิกชมได้ที่เมนูย่อยทางขวามือ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและปรับใช้กับครอบครัวได้

สถานีวิทยุธรรมะออนไลน์ และทีวีช่องพระพุทธศาสนา รับชมและรับฟังทางอินเทอร์เน็ต
  วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  เว็บไซต์พระเท้าเปล่า หรือ www.barefootmonk.org ที่พระอภิญาโณภิกขุ (พระชายกลาง อภิญาโณ) แนะนำไว้ มีเนื้อหาดีๆ ทางธรรมให้ศึกษามากมาย รวมถึงได้จัดให้มีสถานีวิทยุธรรมะออนไลน์ และทีวีช่องพระพุทธศาสนาที่สามารถรับชมและรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย