ทางโรงเรียนได้รวบรวมองค์ความรู้ดีๆ และน่าสนใจมานำเสนอไว้ที่ส่วน "แลกเปลี่ยนแบ่งปัน" นี้แล้ว โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้คลิกชมได้ที่เมนูย่อยทางขวามือ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและปรับใช้กับครอบครัวได้

รายการดูให้รู้ ตอน: โรงเรียนญี่ปุ่น
  วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  'ดูให้รู้' พาไปดูโรงเรียนในญี่ปุ่น ที่มีระบบและวิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจตั้งแต่เด็กชั้นประถมศึกษา ทั้งเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ และการปลูกฝังความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย การคำนึงถึงสังคมและบุคคลอื่น ทำให้สร้างคนมีคุณภาพให้กับประเทศได้มากมาย ติดตามชมรายการดูให้รู้ ได้ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๕-๑๕.๓๐ น. ทางไทยพีบีเอส