ทางโรงเรียนได้รวบรวมองค์ความรู้ดีๆ และน่าสนใจมานำเสนอไว้ที่ส่วน "แลกเปลี่ยนแบ่งปัน" นี้แล้ว โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้คลิกชมได้ที่เมนูย่อยทางขวามือ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและปรับใช้กับครอบครัวได้

แผ่นพับกิจกรรมของหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ขอเชิญดาวน์โหลดแผ่นพับกิจกรรมของหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ขอบพระคุณข้อมูลจาก facebook.com/buddhadasaarchives