ทางโรงเรียนได้รวบรวมองค์ความรู้ดีๆ และน่าสนใจมานำเสนอไว้ที่ส่วน "แลกเปลี่ยนแบ่งปัน" นี้แล้ว โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้คลิกชมได้ที่เมนูย่อยทางขวามือ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและท่านผู้สนใจศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและปรับใช้กับครอบครัวได้

ธรรมนิทรรศการชุด “Prism of India : เรียนรู้ตามรอยพระพุทธศาสนาและศรัทธาของผู้คนในชมพูทวีป”
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ H.E. Mr. Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย Dr.Jaideep Nair กงสุลสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเดลี ประเทศอินเดีย ร่วมให้เกียรติเปิดงานธรรมนิทรรศการชุด “Prism of India : เรียนรู้ตามรอยพระพุทธศาสนาและศรัทธาของผู้คนในชมพูทวีป” . . .

. . . โดยมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษามูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ และคุณธนิกา ปันยารชุน เจ้าของผลงานนิทรรศการภาพถ่ายร่วมให้การต้อนรับนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโลกผ่านเลนส์กับพุทธธรรมในอินเดีย รวบรวมภาพสถานที่ต่างๆ นำมาร้อยเรียงเพื่อเรียนรู้เรื่องราวพุทธศาสนาให้ชัดเจนขึ้น

โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมการเสวนา บรรยาย และดูหนังหาแก่นธรรมตลอดเดือนด้วย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/buddhadasaarchives  หรือ www.bia.or.th
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โสมรัสมิ์ เรืองรัตน์  ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๐๘  หรือ ๐๘ ๑๙๒๓ ๐๙๘๙
ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๖๑๐๒ หรือ ๐๘ ๑๕๕๒ ๐๐๑๕

ขอบพระคุณข้อมูลจาก : พี่แอน - โสมรัสมิ์ เรืองรัตน์