เพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบความเป็นไปเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูกๆ ที่โรงเรียน คุณครูประจำชั้นจึงจัดให้มีเอกสาร 'สรุปประจำสัปดาห์' ขึ้นเพื่อทำการสื่อสารในประเด็นการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน บ้างก็เป็นเอกสารที่จัดทำโดยคุณครู บ้างก็เป็นเอกสารที่จัดทำโดยเด็กๆ มีภาพถ่ายและภาพวาดประกอบ เป็นไปตามบุคลิกของชั้นเรียนนั้นๆ

สรุปประจำสัปดาห์ อ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ อ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
 
Next