เพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบความเป็นไปเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูกๆ ที่โรงเรียน คุณครูประจำชั้นจึงจัดให้มีเอกสาร 'สรุปประจำสัปดาห์' ขึ้นเพื่อทำการสื่อสารในประเด็นการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน บ้างก็เป็นเอกสารที่จัดทำโดยคุณครู บ้างก็เป็นเอกสารที่จัดทำโดยเด็กๆ มีภาพถ่ายและภาพวาดประกอบ เป็นไปตามบุคลิกของชั้นเรียนนั้นๆ

สรุปประจำสัปดาห์ชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ อ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ อ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  *สำหรับสรุปประจำสัปดาห์ของสาระภาษาอังกฤษจะจัดทำทุก ๒ สัปดาห์
 
Next