> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ล้อมต้นโมกข์-จำปี-จำปา-นมแมว ที่บริเวณหน้าอาคารใจงาม
  วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ครูต้อ - อ.ธราดล ทันด่วน ส่งทีมหมอต้นไม้ นำโดย คุณน้อง - กัญจน์ณัฏฐ์ จาก ม.เกษตรศาสตร์ มาช่วยล้อมต้นโมกข์-จำปี-จำปา-และนมแมว ที่บริเวณหน้าอาคารใจงาม เพื่อปรับสภาพเตรียมย้ายก่อนทำการก่อสร้างขยายพื้นที่อาคารใจงามหลังใหม่ (ขยับออกไป แต่ในอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเดิม) เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองช่วยกันลุ้นให้เหล่าต้นไม้อายุนับยี่สิบปีรอดชีวิตอย่างแข็งแรงด้วยนะคะ

เพราะทุกชีวิตมีชีวิต และมีคุณค่าเชื่อมโยงกันและกัน