> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

[สื่อห้อง] Thawsi Recital
  วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ขอเชิญร่วมชื่นชมความสามารถและความไพเราะในการแสดงดนตรีแบบ Acoustic ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จากการเรียนวิชาดนตรี โดยมีคุณครูเจี๊ยะ คุณครูตู่ และคุณครูเล็ก เป็นครูผู้สอน การแสดงจะจัดในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ระเบียงบุญ ในบรรยากาศสบายๆ ยามบ่าย เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย : นักดนตรีแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย
การจอดรถ : ลาน ๓ และตลาดร่มโพธิ์
เวลามาชม : กรุณามาถึงโรงเรียนหลัง ๑๕.๐๐ น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลารับนักเรียนอนุบาล

อย่าลืม!!!! พกกระติกน้ำมาด้วยนะคะ