> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ด่วน! โรงเรียนทอสีเปิดรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  “ทำงานที่ทอสี...ได้พัฒนาชีวิต” หากคุณกำลังมองหา...งานที่ได้พัฒนาชีวิตทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการทำงาน โรงเรียนทอสี กำลังรับสมัครครู และบุคลากร หลายตำแหน่ง เพื่อร่วมเป็นพลังพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งต่างๆ ได้ที่นี่

หมายเหตุ: ขณะนี้ทางโรงเรียนปัญญาประทีปกำลังรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ท่านที่สนใจอ่านละเอียดได้ที่ http://www.schooljob.in.th/new/index.php?page=notic&notic_id=6136