> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

[ภาพ] กีฬาทอสีสามัคคี ระดับประถม
  วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  หลังจากที่ได้มีการแข่งขันกีฬากันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน การแข่งขันวันสุดท้ายก็ได้เดินทางมาถึง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ช่วงเช้ามีการเดินขบวนพาเหรด หลังจากนั้นก็เริ่มการแข่งขันกรีฑาทั้งเด็ก ครูและผู้ปกครอง ในการแข่งขันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เจ็บตัวบ้าง แต่สุดท้ายการแข่งขันผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทน ความสามัคคี การให้อภัยและความมีน้ำใจของนักกีฬาทุกคน ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมแข่งขันกีฬาทอสีสามัคคี ขอบคุณทีมผู้ปกครองถ่ายภาพภาคสนาม ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เชิญชมภาพบางส่วนได้ที่นี่ค่ะ

* ขณะนี้ทางโรงเรียนยังรวบรวมภาพไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีช่างภาพหลายคน อย่างไรก็ดี จะนำไฟล์ภาพไปวางไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดและและฝากที่ครูประจำชั้นในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ค่ะ

** ผู้ปกครองท่านใดต้องการไฟล์ภาพ สามารถนำ Thumb Drive มา Copy ไฟล์ได้ที่คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียน หรือขอยืมแผ่นได้จากครูประจำชั้น