> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ครูอ้อนมอบโอวาทพิธีไหว้ครูโรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้โรงเรียนทอสีได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู รวมถึงขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งงานนี้ครูอ้อน บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ได้ให้โอวาทกับนักเรียนทุกคนโดยชี้ให้เห็นว่ามีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีพิธีไหว้ครู เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่เหนื่อยและหนัก
เปิดห้องเรียนโพธิ 
  วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันนี้เป็นวันแรกของเด็กๆห้องเรียนโพธิ ห้องเรียนโพธิ คือ ห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กๆจากภายนอก เด็กๆจากต่างโรงเรียน จากโรงเรียนนานาชาติ ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทอสี เรียนรู้วิถีไทยขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและหลักปฏิบัติของชาวพุทธในแบบฉบับทอสีในช่วงปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้คือ การทำความรู้จักครูประจำชั้น ทำความรู้จักโรงเรียน ไหว้พระและสวดมนต์
พระอาจารย์ไพศาล เมตตานำผู้ปกครองทอสีปฏิบัติธรรม 
  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ที่ผ่านมา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
ปฐมนิเทศห้องเรียนโพธิ 
  วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๙ มิถุนายม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสีจัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กห้องเรียนโพธิ ห้องเรียนโพธิ คือ ห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กๆจากภายนอก เด็กๆจากต่างโรงเรียน จากโรงเรียนนานาชาติ ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทอสี เรียนรู้วิถีไทยขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและหลักปฏิบัติของชาวพุทธในแบบฉบับทอสี ในการปฐมนิเทศนั้นผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับโรงเรียน ทำความรู้จักกับครูประชำชั้น ทำความเข้าใจในด้านต่างๆอาทิ จุดประสงค์ของค่าย วัฒนาธรรมของโรงเรียนทอสี หลักสูตรของค่ายโพธิ หลักการปฏิบัติต่างๆในโรงเรียนทอสี เป็นต้น
กิจกรรม “เล่าไป วาดไป” 
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรม “มนต์รักอักษร” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย เกิดความรู้และความภาคภูมิใจในภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆค้นพบความสามารถและมีศรัทธาในศักยภาพของตนเอง เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษา
ผู้ปกครองเด็กเล็กและ อ.๑ จับมือแสดงละคร The Little Red Hen 
  วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อเด็กๆ กับนิทานเป็นของคู่กัน วันนี้ผู้ปกครองน้องๆ เด็กเล็กและอนุบาล ๑ จึงได้ร่วมกันแสดงละครภาษาอังกฤษเรื่อง The little red hen เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
โตก่อนโต : เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัคร 
  วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นจิตอาสา แบ่งปันความรู้สึก และประสบการณ์การทำงานในอาชีพของท่านกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในวงสนทนาเล็กๆ บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูอุษา โทร ๐๙๕-๗๓๘๓๘๑๘ อีเมล onlydream_usa@hotmail.com
 
ประกาศ : แจ้งงดการปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑-๒
  วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เนื่องจากพระอาจารย์ชยสาโรจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งงดการปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑-๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิ.ย. ที่โรงเรียนทอสี ซึ่งทางโรงเรียนต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
 
เวทีหนูน้อย ๒๔ มิ.ย. ๕๘
  วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อยประจำวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การแสดงเป็นของระดับชั้นเด็กเล็ก มีทั้งหมด ๒ ชุดการแสดง
ถอดรองเท้า... ลุยโคลน... ดำนาไปกับ ป.๓
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวานนี้เด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้ถอดรองเท้า ลุยโคลน และช่วยกันดำนาในแปลงสวนผักเบิกบานของโรงเรียนทอสีกันอย่างสนุกสนาน โดยมีพ่อกุ๊ก-ชุมพล พิพัฒน์เมฆินทร์ และป้าป้อม-ศิริกุล ซื่อต่อชาติ มาเป็นวิทยากร และลุยโคลนดำนาร่วมกับเด็กๆ
 
Next