> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

มนต์รักอักษร ตอน “มนต์รักภาษาเพลง” 
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมมนต์รักอักษรประจำปี ๒๕๕๗ สัปดาห์สุดท้ายนี้เป็นมนต์รักอักษร ตอน “มนต์รักภาษาเพลง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยมากที่สุด เพราะเป็นการแข่งประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ ทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
"มนต์รักภาษาเพลง" ชิงชนะเลิศพรุ่งนี้ พร้อมเลือกซื้อหนังสือดีๆ ได้ตลอดสัปดาห์ 
  วันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  พรุ่งนี้ (๒๙ ก.ค. ๕๗) เตรียมพบกับกิจกรรม “มนต์รักภาษาเพลง” รอบชิงชนะเลิศ ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา ตั้งแต่เวลา ๘.๔๕ – ๑๔.๓๐ น.
ผู้ปกครอง อ.๓ โชว์ฮันเซลกับเกรเทล ฉบับทอสี 
  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  Yes… No… Yes… No… Yes… No…
อนุบาล ๑ ทำวุ้นผลไม้ 
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันนี้เด็กๆอนุบาล๑ มีกิจกรรมการทำ “วุ้นผลไม้” การทำวุ้นผลไม้ที่เด็กๆทำนั้นเป็นการฝึกการเรียนรู้ผ่านการใช้ระบบประสาทสัมผัสในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการ ดู ฟัง ชิมรส อีกทั้งเด็กๆยังได้ลงมือทำเองมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของวุ้นที่ การผสมส่วนผสมต่างๆ เด็กๆจึงได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และยังรู้จักการแบ่งปันโดยจากการที่เด็กๆได้นำผลไม้หลากหลายชนิด แม่พิมพ์มาแบ่งกันใช้
มนต์รักอักษร ตอน “ปริศนาคำทาย” 
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  กิจกรรมเกมปริศนาคำทายนี้ คุณครูจะนำเอาสิ่งที่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ได้เรียนมา นำมาทำเป็นเกม โดย ป.๑ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “พยัญชนะและสระ” ป.๒ เรื่อง “ไตรยางศ์ มาตราตัวสะกด” ป.๓ เรื่อง “สำนวนไทย คำสุภาพ” ป.๔-ป.๖ เรื่อง “คำพังเพย สำนวน สุภาษิตไทย คำราชาศัพท์ สัญลักษณ์ภาษาชีวิต”
มนต์รักอักษร ตอน "แข่งขันคันคำในพจนานุกรม" 
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  มนต์รักอักษรสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันการค้นหาคำในพจนานุกรม โดยที่เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมแข่งค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยพร้อมหาความหมายจากคำที่คุณครูกำหนดให้ โดยหาจากปทานุกรม/พจนานุกรม เด็กๆจึงได้ฝึกการใช้ปทานุกรม/พจนานุกรม อีกทั้งยังได้รู้ความหมายและการเรียงลำดับอักษรในภาษาไทยและเด็กๆยังสามารถนำคำต่างๆไปใช้ได้อย่างถูกต้องและรู้ความหมาย
อบรมความเข้มแข็งทางจิตใจ
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บริเวณชั้น ๕ อาคารเพราะปัญญา ได้จัดอบรมผู้ปกครองในหัวข้อ “การอบรมความเข้มแข็งทางจิตใจ” นำโดย แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
พิธีถวายเทียนพรรษา 
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  หลังจากที่ได้จัดให้มีการหล่อเทียนจำนำพรรษามาตลอดสัปดาห์ ในที่สุดก็ถึงเวลาถวายเทียนพรรษา โดยมีตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เป็นตัวแทนชุมชนทอสีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์จากวัดพระรามเก้า
วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก
  วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาวัฏจักรในการระบาดของโรคมือเท้าปาก ท่านผู้ปกครองสามารถป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปากได้ง่ายๆ ด้วยการฝึกให้ลูกๆ หมั่นล้างมือ และหมั่นทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
พี่ ป.๖ สอนน้อง ป.๕ พับกุหลาบใบเตยเตรียมค่ายงอกงาม
  วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เมื่อวานนี้ (๑๐ มิ.ย.๕๗) เวลา ๗.๓๐ น. พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ลงมือสอนน้องประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้พับใบเตยเป็นดอกกุหลาบเพื่อฝึกทักษะในการทำดอกไม้ถวายพระอาจารย์ชยสาโร ในระหว่างไปร่วมกิจกรรมค่ายงอกงามช่วงปลายปีนี้
 
Next