> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

พิธีถวายเทียนพรรษา 
  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  หลังจากที่ได้จัดให้มีการหล่อเทียนจำนำพรรษามาตลอดสัปดาห์ ในที่สุดก็ถึงเวลาถวายเทียนพรรษา โดยมีตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เป็นตัวแทนชุมชนทอสีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์จากวัดพระรามเก้า
ไหว้ครู... สัปดาห์แห่งความกตัญญู ณ ทอสี 
  วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ปา.. เจ.. รา.. จริยา.. โหนติ... เสียงบทไหว้ครูที่ใครหลายคนคุ้นเคย ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งในรั้วทอสีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ชาวทอสีต่างปลื้มปิติและเต็มไปด้วยความรู้สึกอิ่มเอมในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยม
กิจกรรม มนต์รักอักษร 
  วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  บริเวณชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา มีการจัดกิจกรรมมนต์รักอักษร โดยกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมมนต์รักอักษร กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับเด็กๆ อีก ทางกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงร่วมมือกันรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้เด็กๆและคนในชุมชนทอสีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาเพื่อการสื่อสารที่เป็นกุศล
วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก 
  วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาวัฏจักรในการระบาดของโรคมือเท้าปาก ท่านผู้ปกครองสามารถป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปากได้ง่ายๆ ด้วยการฝึกให้ลูกๆ หมั่นล้างมือ และหมั่นทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
ประกาศ : เลื่อนกำหนดการอบรมผู้ปกครอง วันที่ ๑๗ มิ.ย. และวันที่ ๘,๑๘ ก.ค. 
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ทางโรงเรียนขอประกาศเลื่อนกิจกรรมอบรมผู้ปกครองในวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗ เป็นวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และเลื่อนกิจกรรมอบรมผู้ปกครองในวันที่ ๘ ก.ค.และ ๑๘ ก.ค.๕๗ ออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ท่านผู้ปกครองทราบอีกครั้งหลังจากวันที่ ๓ ก.ค. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
พี่ ป.๖ สอนน้อง ป.๕ พับกุหลาบใบเตยเตรียมค่ายงอกงาม
  วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เมื่อวานนี้ (๑๐ มิ.ย.๕๗) เวลา ๗.๓๐ น. พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ลงมือสอนน้องประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้พับใบเตยเป็นดอกกุหลาบเพื่อฝึกทักษะในการทำดอกไม้ถวายพระอาจารย์ชยสาโร ในระหว่างไปร่วมกิจกรรมค่ายงอกงามช่วงปลายปีนี้
ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑
  วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในช่วงเช้า มีการประชุมตัวแทนของผู้ปกครองประจำห้อง ที่ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา
พิธีรับขวัญเปิดเทอมเด็กอนุบาล
  วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เช้าวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ บริเวณโถงอาคารก่อกุศล มีการจัดพิธีรับขวัญเปิดเทอมเด็กอนุบาล โดยมีการเข้าแถวเคารพธงชาติจากนั้นจึงเริ่มพิธีการ
โรงเรียนทอสีเปิดห้องเรียนพิเศษ “โพธิ” และ “ใบโพธิ์”
  วันที่ ๒ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ห้องเรียนโพธิและห้องเรียนใบโพธิ์ คือ ห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กนักเรียนนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ในช่วงปิดภาคเรียน โดยในปีนี้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๕๗
๓ วันแห่งความภาคภูมิใจ กับพัฒนาการที่เพิ่มพูน
  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  จบลงแล้วสำหรับมหกรรม ๓ วันแห่งความภาคภูมิใจ หรือ One Proud Day ครั้งที่ ๒ ในเทอมนี้พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นำการบ้านในช่วงปิดเทอมมาจัดแสดงอย่างหลากหลาย
 
Next