> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ร่วมแสดงความยินดี... น้องนี๊ด นร.ปัญญาประทีปศิษย์เก่าทอสี สอบติดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  
  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายชื่อของน้องนี้ด-ลฏาภา อินทรมหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปัญญาประทีป (ศิษย์เก่าโรงเรียนทอสี) ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๔ คนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ ซึ่งทางโรงเรียนทอสีขอแสดงความยินดีกับน้องนี้ดและครอบครัวอินทรมหา มา ณ ที่นี้
เคลียร์บ้านอย่าลืมร้านศูนย์บาท : วันจันทร์หน้าอย่าลืมพกขยะกระดาษมาจำหน่าย 
  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เคลียร์บ้านอย่าลืมร้านศูนย์บาท พบกับร้านศูนย์บาทครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒ ก.พ. ๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวทีหนูน้อย ๒๘ ม.ค. ๕๘ 
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อย ประจำวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นการแสดงของระดับชั้นอนุบาล ๓ การแสดงเช้านี้มีทั้งหมด ๒ ชุดการแสดง
กลุ่มนิทานสร้างได้ สร้างความสุขผ่านนิทานที่ทอสี 
  วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้ (๒๗ ม.ค.๕๘) กลุ่มนิทานสร้างได้ ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังที่บริเวณชั้น ๓ อาคารใจงาม โรงเรียนทอสี โดยมีเด็กๆ อนุบาลทยอยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
ประกาศ : โรงเรียนทอสีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาชีวิต (สำหรับบุคคลภายนอก) 
  วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  โรงเรียนทอสีเปิดอบรมหลักสูตร "ภาษาชีวิต" การเรียนรู้ที่ได้มากกว่าการเรียนภาษา ในวันเสาร์ที่ ๗ ก.พ. ๕๘ ณ โรงเรียนทอสี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แม่แจน ๐๘๑-๖๘๔๒๒๒๒
ประกาศ : โรงเรียนปัญญาประทีปขยายเวลารับสมัครนักเรียนถึงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ 
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขยายเวลารับสมัครนักเรียนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยจะทำการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๗ อีเมล panyaprateep@gmail.com
 
ชมรมนิยมธรรมชาติ เชิญร่วมกิจกรรม Back to Nature Family Day '58
  วันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ชมรมนิยมธรรมชาติ โรงเรียนทอสี ขอเชิญร่วมกิจกรรม... Back To Nature Family Day ’58 สำรวจ..เรียนรู้..เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ ชีวิตริมน้ำ ดูพรรณไม้ ดูนก ดูแมลง ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านงานศิลปะ วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 ณ บ้านคุ้งน้ำ รีสอร์ท ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ครูน้ำอ้อย สืบดี โทร 089- 6788311 ด่วน !!! จำนวนจำกัด
อบรม “รู้จัก เข้าใจ ลูกวัยประถมต้น”
  วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสีจัดอบรม “รู้จัก เข้าใจ ลูกวัยประถมต้น” นำโดยแพทย์หญิงอณัญญา สินรัชตานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริการเครือข่าย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาเป็นวิทยากร
เวทีหนูน้อย ๒๒ ม.ค.๕๘
  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นการแสดงของระดับชั้นเด็กเล็ก การแสดงเช้านี้มีทั้งหมด ๒ ชุดการแสดง
เวทีหนูน้อย ๑๕ ม.ค.๕๘
  วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นการแสดงของระดับชั้นอนุบาล ๑ การแสดงเช้านี้มีทั้งหมด ๔ ชุดการแสดง
 
Next