> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

อบรม “ดุลยพินิจของลูก บ่มเพาะหล่อเลี้ยงอย่างไร” 
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสีจัดอบรม “ดุลยพินิจของลูก บ่มเพาะหล่อเลี้ยงอย่างไร” โดยมีคุณ ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เด็กๆ อ.๒ กตัญญู ช่วยคุณครูล้างรถ 
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ตอนอยู่ที่บ้านเด็กๆ บางคนอาจจะเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถกันมาบ้าง ขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยสัมผัสกับการล้างรถมาก่อน ทว่าวันนี้ (๒๘ ส.ค. ๕๘) เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ๒ ทุกคน ต่างได้ลงมือทำกิจกรรมช่วยกันล้างรถคุณครูกันอย่างสนุกสนาน
ประชุมนำเสนอหลักสูตร 
  วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสีจัดการประชุมนำเสนอหลักสูตรผู้ปกครองระดับอนุบาล เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนทอสี โดยมีการแนะนำหลักสูตร วิชาเรียน เวลาเรียน การสาธิตการสอนวิชาเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว คลิปวิดีโอการเรียนการสอนภายในห้องเรียนของสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ลูกจะเข้าสู่วัยประถม ก่อนจบการประชุมมีการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อสงสัยระหว่างครูและผู้ปกครอง
เวทีหนูน้อย ๒๖ ส.ค.๕๘ 
  วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อยประจำวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ การแสดงเป็นของระดับชั้นเด็กเล็ก เป็นการเต้นประกอบเพลง "เสียงอะไร" โดยในช่วงท้ายพี่ๆ อนุบาล ๑-๓ ลุกขึ้นมาเต้นพร้อมน้องๆ อย่างสนุกสนาน
ป.๓ ค้างแรมที่โรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีการค้างแรมที่โรงเรียนทอสี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในการเตรียมกาย-ใจ ก่อนไปทัศนศึกษานอกสถานที่พร้อมกับการเข้าค่ายในต่างจังหวัดวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เรียนรู้การวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ สามารถที่จะพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ฝึกคุณธรรมในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเด็กๆยังได้เรียนรู้ขั้นตอนในการจัดเก็บ เช่น การจัดเก็บกระเป๋า การทำอาหารและการนอนเป็นต้น
ผู้ปกครอง อ.๓ ร่วมแสดงละครเพลง The wheels on the bus 
  วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวานนี้ (๒๐ ส.ค. ๕๘) ผู้ปกครองเด็กๆ อนุบาล ๓ ได้ร่วมกันแสดงละครเพลง The wheels on the bus เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกันอย่างสนุกสนาน
สัปดาห์วิทย์-คณิต เพื่อชีวิต ตอน ผจญภัยพิบัติในศตวรรษที่ ๒๑ 
  วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  โรงเรียนทอสีจัดงานสัปดาห์วิทย์-คณิต โดยในปีนี้จัดภายใต้ธีมงาน “ผจญภัยพิบัติในศตวรรษที่ ๒๑” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือ การตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เทคโนโลยี และสังคม การนำความรู้จากการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรับมือแก้ไขและอยู่ร่วมกับปัญหา เด็กๆยังได้ศึกษาค้นคว้าประวัติของนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่สร้างคุณูปการต่อชาวโลก ทำให้คุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี นำไปสู้ความสามารถปรับตัวเข้าหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งรู้จักการเสพสื่อและเทคโนโลยีเป็น เพื่อประโยชน์และความสุขของตนเองและส่วนรวม ทำให้เกิดความสุขทั้งด้านร่างกายแล้วจิตใจ
คัดเลือกครอบครัวใหม่ทอสี ๒๕๕๙
  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสี มีสอบคัดเลือกครอบครัวใหม่ทอสี ๒๕๕๙ บริเวณชั้น ๓ อาคารใจงาม โดยการสอบคัดเลือกมีกิจกรรมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำ เช่น กิจกรรมวงกลม คือ การกล่าวทักทาย สวดมนต์แผ่เมตตา และการเลือกทำกิจกรรมเสรี คือ การที่เด็กสามารถเลือกทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นร่วมกันกับผู้ปกครอง การอ่านนิทานร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
อ.๒ ทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันนี้ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) เด็กๆระดับชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนทอสีได้ไปทัศนศึกษาที่ สวนสมเด็จกระนางเจ้าสิริกิติ์การไปทัศนศึกษาครั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาเกื้อกูลกันระหว่างคน สัตว์ พืช ศึกษาทบทวนไม้ทั้ง ๖ ประเภทตามหน่วยการเรียนของระดับชั้นอนุบาล๒
ชาวทอสีร่วมกิจกรรมวันแม่กันอย่างพร้อมเพรียง
  วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียนทอสีได้จัดให้มีโครงการวันแม่แห่งชาติ / กิจกรรม “กตัญญูกตเวที” โดยชาวทอสีต่างเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
 
Next