> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

เปิดจำหน่ายชุดนักเรียนในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
  วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  โรงเรียนทอสี เปิดจำหน่ายชุดนักเรียนสำหรับปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันประชุมผู้ปกครอง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
 
นิทรรศการอนุบาลแรกแย้ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๐ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  นิทรรศการประถมเปล่งบานของพี่ๆเพิ่งผ่านไป มาถึงนิทรรศการของน้องเล็กกันบ้างว่าในภาคการเรียนที่ ๑ น้องๆได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้าง
"จำปีลั้นลา" อนุบาลแรกแย้ม
  วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เริ่มแล้วสำหรับกิจกรรมอนุบาลแรกแย้ม ในวันนี้ (๑๙ ก.ย. ๕๗) เป็นวันของเด็กเล็ก ที่เริ่มต้นจากการแสดงของเด็กๆ ในชื่อชุด “จำปีลั้นลา” ต่อด้วยการเข้าฐานต่างๆ ทั้งฐานดื่มนม ฐานภาษาอังกฤษ ฐานเข้าห้องน้ำ และฐานการฝึกกล้ามเนื้อ
สีน้ำเบิกบาน กับ อ.นพดล เนตรดี ครั้งที่ ๔
  วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  วันนี้ (๑๘ ก.ย. ๕๗) ณ อาคารใจงาม โครงการทอสีเบิกบาน จัดกิจกรรม สีน้ำเบิกบาน กับ อาจารย์นพดล เนตรดี ครั้งที่ ๔ เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนพัฒนาครู โดยอาจารย์ได้สอนเทคนิคการใช้พู่กันและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ภาพวาดง่ายๆ ได้อย่างสวยงาม
 
นิทรรศการประถมเปล่งบาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  นิทรรศการประถมเปล่งบานในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ตลอดเทอม
ยินดีที่ได้รู้จัก... ปี ๒
  วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขอเชิญผู้ปกครองและทุกท่านที่สนใจ ทำความรู้จักกับโรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แบบรู้ลึก รู้จริง ตอบทุกปัญหาและข้อข้องใจ
ด่วน...รับจำนวนจำกัด อบรมสีน้ำแบบต่อเนื่อง กับ อ.นพดล เนตรดี
  วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  โครงการทอสีเบิกบาน...จัดกิจกรรม อบรมสีน้ำแบบต่อเนื่อง กับ อ.นพดล เนตรดี วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ : แจ้งยกเลิกกิจกรรมอบรม "รู้จัก เข้าใจ ลูกวัยป.ต้น"
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครองขอแจ้งยกเลิกการอบรม "รู้จัก เข้าใจ ลูกวัยป.ต้น" ในวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๕๗
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  โรงเรียนทอสี จัดการฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๕๗” ให้กับคณะครูและนักเรียน โดยมี จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี พนักงานป้องกันฯชำนาญการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และการฝึกอบรม
อาคารสะอาด ปราศจากโรค
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  หลังจากที่ทางโรงเรียนทอสีได้ส่งครูก้อย สานุช เศรษฐบุตร เข้าร่วมอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗ จัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา
 
Next