> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

"กุศลวาทะ ประดู่" เปล่งบาน 
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้ (๒๔ ก.พ.๕๘) เด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประถมเปล่งบาน “กุศลวาทะ ประดู่” กิจกรรมปลายภาคซึ่งต้องใช้ปฏิภาณในการโต้วาทีกันอย่างสนุกสนาน
อ.๒ เรียนรู้โลกกว้างที่พิพิธภัณฑ์มด 
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้เด็กๆ ชั้นอนุบาล ๒ ได้ไปเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์มด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาชีวิต ลักษณะนิสัย ประเภท สังคม วิถีชีวิต และคุณธรรมต่างๆ ของมด
ประกาศ : เรื่องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ปกครองสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน และเพื่อให้การจัดห้องเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดชำระเงินให้ตรงตามกำหนดเวลาดังกล่าว
 
เวทีหนูน้อย ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การแสดงเช้านี้มีทั้งหมด ๒ ชุดการแสดง ๑.เล่านิทานเรื่อง "ไม้ไผ่ปราบสับประหลาดเหนียน" โดยน้องวาปี ๒.เต้นประกอบเพลง "Good morning" เพลงฟังให้ดี และเพลงโดมีซอล จากน้องๆห้องดอกจำปี
ร่วมแสดงความยินดี... น้องนี๊ด นร.ปัญญาประทีปศิษย์เก่าทอสี สอบติดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  
  วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายชื่อของน้องนี้ด-ลฏาภา อินทรมหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปัญญาประทีป (ศิษย์เก่าโรงเรียนทอสี) ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๔ คนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ ซึ่งทางโรงเรียนทอสีขอแสดงความยินดีกับน้องนี้ดและครอบครัวอินทรมหา มา ณ ที่นี้
ประกาศ : โรงเรียนปัญญาประทีปขยายเวลารับสมัครนักเรียนถึงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ 
  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขยายเวลารับสมัครนักเรียนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยจะทำการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๗ อีเมล panyaprateep@gmail.com
 
เคลียร์บ้านอย่าลืมร้านศูนย์บาท : วันจันทร์นี้อย่าลืมพกขยะโลหะและแก้วมาจำหน่าย
  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เคลียร์บ้านอย่าลืมร้านศูนย์บาท พบกับร้านศูนย์บาทครั้งสุดท้ายของเทอม ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เสวนา “ฉลาดรักในเทศกาลแห่งความรัก (ดี)”
  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ความฉลาดในเรื่องความรักเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเรียนรู้ได้ เด็กๆ ควรเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องความรักตั้งแต่วัยใด พ่อแม่ควรมีท่าทีอย่างไรเมื่อลูกเริ่มมีความรัก และวัยรุ่นควรมีความรักอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ โรงเรียนทอสีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความฉลาดในเรื่องความรัก จึงจัด เสวนา “ฉลาดรักในเทศกาลแห่งความรัก (ดี)” นำโดย ๑.พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตฺวังโส พระนักการศึกษา นักพัฒนา ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสังคม ๒.คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ผลิตสื่อสะท้อนมุมมืดของสังคม และคุณพ่อลูกสอง ๓.พญ.อนัญญา สินรัชชตานันท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ค้นหาตัวตนและสร้างแรงบันดาลใจไปกับ Thawsi Recital
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘ โรงเรียนทอสีได้จัดให้มีกิจกรรม Thawsi Recital ที่นอกจากจะเป็นการแสดงผลงานปลายภาคทางด้านดนตรีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจทางด้านดนตรีอีกด้วย
เวทีหนูน้อย ๑๒ ก.พ. ๕๘
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีหนูน้อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นการแสดงของระดับชั้นอนุบาล ๑ การแสดงเช้านี้มีทั้งหมด ๓ ชุดการแสดง
 
Next