> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

แนะนำกิจกรรมดีๆ โครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ 
  วันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อเด็กเริ่มฟัง 'เพื่อน' ก็ตามมา 'เชื่อใจ' และ 'คำมั่นสัญญา' ก็เกิดขึ้น จะเขียน จะอ่าน และคิด ไม่ยากเลย
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่อนุบาล-ประถม 
  วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บริเวณชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสีจัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ในระดับอนุบาลและประถม เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียน ชี้แจงเป้าหมาย นโยบายและวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนทอสี โดยในส่วนของเด็กอนุบาลจะเน้นในเรื่องของการมีบทบาทหน้าที่ของพ่อกับแม่ ส่วนของประถมศึกษาปีที่ ๑ จะเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากวัยอนุบาลสู่เด็กประถม อีกทั้งมีการนำเสนอหลักสูตรการเรียนในแต่สาระวิชาให้ผู้ปกครองได้ทราบ
งานรดน้ำดำหัว-ปีใหม่ไทย "ทอสีเพลินเพลง" 
  วันที่ ๒๓ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  คณะครูเข้าใหม่โรงเรียนทอสีได้จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยในครั้งนี้แบ่งการจัดงานเป็นเวลาสองวันคือ วันที่ ๒๓ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันแรกเป็นพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคุณตาดุษฏี คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต และคณะผู้บริหารที่บริเวณโถงอาคารก่อกุศล
ประกาศ : งดเทศน์บ้านบุญ ๑๙ เม.ย. ๕๘ 
  วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  พระอาจารย์ชยสาโร งดแสดงธรรมะบรรยาย ณ บ้านบุญ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เม.ย. ๕๘ ส่วนวันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ค. ๕๘ เทศน์บ้านบุญตามปกติ
 
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รับบริจาคยาเหลือใช้ส่ง ร.พ.ชายแดน 
  วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ยาเหลือทิ้งยังมีค่า.. ครูอ๊อด มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ขอรับบริจาคยาเหลือทิ้งที่บ้านของท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคน เพื่อส่งไปให้โรงพยาบาลแถวๆ เขตชายแดนที่ขาดแคลนยาให้ผู้ป่วยครับ ท่านสามารถนำมาบริจาคที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น หรือส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มาที่บ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เลขที่ 89 ม.1 ซ.เสรีไทย17 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทร มือถือ tel: 0814321890
 
ประกาศ : วันหยุดกองทุนสื่อธรรมะ 
  วันที่ ๑ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  กองทุนสื่อธรรมะ โรงเรียนทอสี ปิดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๙ เม.ย. ๕๘ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
“ชื่นใจครูพุทธปัญญา” 
  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ในช่วงปิดเทอมโรงเรียนทอสีจัดกิจกรรม “ชื่นใจครูพุทธปัญญา” จัดขึ้นที่ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสรุปวิเคราะห์การเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนทอสี โดยคุณครูทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจะนำเอาผลงานที่ตนเองชื่นใจและแสดงถึงการเรียนรู้ของเด็กๆที่ผ่านมานำมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เด็ก ได้เรียนรู้และสิ่งที่เด็กๆได้พัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีวิตและคุณธรรมต่างๆ โดยในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆ คือการดำเนินกิจกรรมจะแบ่งคุณครูออกเป็น ๔ กลุ่มในการร่วมกิจกรรม ๑.กลุ่มของนักเรียน จะมีหน้าที่เป็นนักเรียน ๒.เสียงสะท้อนด้านคุณธรรมและวิชาชีวิต ๓.เสียงสะท้อนทักษะวิชาการ ๔.เสียงสะท้อนผู้สอน โดยให้คุณครูในแต่ละกลุ่มทำหน้าที่ตามหน้าที่กำหนด แล้ววนสลับกลุ่มให้ความคิดเห็น กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน
ด่วน !!! ทอสีรับสมัครครูและบุคลากรหลายตำแหน่ง 
  วันที่ ๙ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  โรงเรียนทอสีกำลังรับสมัครครูและบุคลากรหลายตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูปิ๊ง ฝ่ายวิชาชีวิตครู ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๗ มือถือ ๐๙๑-๗๗๖๒๐๗๕ คลิ๊กดูเอกสารเพิ่มเติมด้านล่างนี้
ด่วน!!! โรงเรียนทอสีเปิดจำหน่ายชุดนักเรียนครั้งที่ ๒
  วันที่ ๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศ : โรงเรียนทอสีจะเปิดให้มีการจำหน่ายชุดนักเรียน ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสที่ ๒ และวันศุกร์ที่ ๓ เม.ย. ๕๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
“ปู๊น ปู๊น ท่องโลก ส.ค.ส.” ก้าวที่เก้าของละครหุ่นเงา
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ๓ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงละครหุ่นเงา ครั้งที่ ๙ เรื่อง “ปู๊น ปู๊น ท่องโลก ส.ค.ส.” โดยมีผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าชมการแสดงอย่างเนืองแน่น
 
Next