> สรุปประจำสัปดาห์
> รายการอาหารของนักเรียน: ย้ายไปที่หมวด 'ชุมชนกัลยาณมิตร > วิถีชีวิตชาวทอสี'

การรับไฟล์ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ของกิจกรรมต่างๆ
ท่านผู้ปกครองที่ต้องการไฟล์ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ สามารถเตรียมแผ่น CD หรือ External Drive มาทำสำเนาไฟล์ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งนี้ข้อมูลได้จัดเก็บไว้ตามปีการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ตามอัธยาศัย

ปิดค่ายโพธิ 
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสีจัดกิจกรรมปิดค่ายโพธิ บริเวณชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา ห้องเรียนโพธิเป็นห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กๆจากต่างโรงเรียน จากโรงเรียนนานาชาติได้มาเรียนรู้เรียนรู้วิถีไทยและหลักปฏิบัติของชาวพุทธร่วมกันกับเด็กนักเรียนทอสี กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมการปิดค่ายโพธิ โดยเด็กๆมีการแสดงให้คุณพ่อคุณแม่รับชม ๒ ชุด ชุดที่ ๑ เป็นการเต้นประกอบเพลงรำไทยจากน้องๆห้องใบโพธิ์ การแสดงชุดที่ ๒ เต้นประกอบเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว จากเด็กๆห้องต้นโพธิ์ ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมคุณครูได้จัดให้มีพิธีขอ “อโหสิกรรม” เพื่อให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสขอโทษซึ่งกันและกัน และการนวดเพื่อทดแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ
โพธิและอ.๓ ร่วมขี่ควายดำนาที่บ้านครูธานี 
  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  สัปดาห์นี้น้องๆ ห้องเรียนโพธิทั้ง ๒ ห้อง ได้มีโอกาสไปเรียนรู้โลกกว้างร่วมกับน้องๆ อนุบาล ๓ ณ บ้านครูธานี ซึ่งนอกจากความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งขี่ควาย ดำนา เก็บไข่ไก่ พายเรือ ฯลฯ แล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย ภูมิปัญญาชาวนาไทย การอยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว ระบบนิเวศในนาข้าว ความสำคัญของน้ำกับชาวนา อุปกรณ์ในการทำนา เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของการพึ่งพาตนเอง ทำให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีสติด้วย
พิธีถวายเทียนพรรษา 
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในช่วงเช้าหลังจากใส่บาตร โรงเรียนทอสีจัดพิธีถวายเทียนพรรษา โดยนิมนต์พระจากวัดพระรามเก้ามารับถวายเทียนพรรษา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน เป็นผู้มอบถวายเทียนพรรษา
มนต์รักภาษาเพลง(ภาษาไทย) 
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันนี้(๒๒ ก.ค. ๕๘) สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมมนต์รักอักษร เป็นกิจกรรมที่เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยกันมากที่สุดคือ การแข่งขัน “มนต์รักภาษาเพลงรอบชิงชนะเลิศ(ภาษาไทย)”
มนต์รักภาษาเพลง (ภาษาอังกฤษ)  
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ถ้าใครได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมมนต์รักภาษาเพลง (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค. ที่ผ่านมา เชื่อว่าคงต้องพกรอยยิ้มกลับบ้านกันไปไม่มากก็น้อย
ตรวจสุขภาพนักเรียน 
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนทอสีจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่โรงพยาบาลเพชรเวชร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึง ๖ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพที่อาจมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการตรวจสุขภาพทั่วไปได้แก่ ผิวหนัง สุขลักษณะส่วนบุคคล โครงสร้างร่างกาย วัดสายตา ตรวจตาบอดสี และทดสอบการได้ยิน
เรียนรู้ภาษา กล้าทำสิ่งใหม่ๆ ไปกับ The sound of music 
  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ใช่ว่าคำพ้องเสียงจะมีแค่ในภาษาไทยเท่านั้น หากในภาษาอังกฤษก็มีคำพ้องเสียงอยู่มากมายเช่นกัน ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เด็กๆ ระดับอนุบาล ต่างได้เรียนรู้คำพ้องเสียงของตัวโน้ตดนตรีจากละครเรื่อง The sound of music กันอย่างสนุกสนาน
เด็กๆ ทอสีเรียนรู้คุณธรรมผ่านธรรมชาติ ณ เสถียรธรรมสถาน 
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อเร็วๆ นี้ เด็กๆ ชาวทอสีได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเสถียรธรรมสถานถึง ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นกลุ่มเด็กๆ ห้องต้นโพธิ์ อายุระหว่าง ๕-๙ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาเรียนรู้ที่ทอสี
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติธรรมกลุ่มอายุ ๑๕-๓๐ ปี นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ด่วน!!! จำนวนจำกัด
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ขอเชิญญาติธรรมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติธรรมกลุ่มอายุ ๑๕-๓๐ ปี “ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้อ่อนวัย ประจำปี ๒๕๕๘” นำปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวันอาทิตย์ที่ ๙ – วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมสคูลโปรแกรม “คิเรอิ”
  วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  วันนี้(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ที่ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา มีการจัดกิจกรรมสคูลโปรแกรม “คิเรอิ” โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อช่วยดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อต่างๆ อีกทั้งเด็กๆยังได้รับชมการ์ตูนแอนิเมชั้นและการแสดงละครจากตัวการ์ตูนยอดฮิต “ปังปอนด์” บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน
 
Next