ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวทอสี ซึ่งหมายรวมตั้งแต่หลักปฏิบัติภายในชุมชนทอสี รายการอาหารของนักเรียน บริการต่างๆ ในโรงเรียน ไปกระทั่งถึงข้อมูลเสริมการเรียนรู้ เนื้อเพลง/บทสวดมนต์/กลอน

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในหมวดหมู่นี้ โดยคลิกดูข้อมูลในหมวดหมู่ย่อยต่างๆ ที่ลิงค์ทางขวามือ หรือใส่คำค้นในช่องค้นหา

เวลาทำการของหน่วยบริการต่างๆ ในโรงเรียน
ร้านพอเพียง : จันทร์-ศุกร์ ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ห้องสมุด : จันทร์-ศุกร์ ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.*
เครื่องเล่นอนุบาล : ไม่เปิดในช่วงหลังเลิกเรียน แต่จัดสรรให้เด็กๆ เล่นระหว่างวัน
เครื่องเล่นและสนามหญ้าประถมฯ : จันทร์-พฤหัสบดี ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น., ศุกร์ ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมพิเศษ
ตลาดวันจันทร์สีเขียว : จันทร์ ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. >รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านเกษตรธรรมชาติของคุณดาวและคุณปราโมทย์ : พฤหัสบดี ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.

รายการอาหารของนักเรียน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒/๕๘ 
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสม่า 
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี ๕๘ 
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ท่านผู้ปกครองสามารถดาวโหลดคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ที่ด้านล่างนี้
ภาษาชีวิต 
  วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รายการอาหารของนักเรียน เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีการแพ้อาหาร / โรคประจำตัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
  วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนหลายราย ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือบางรายมีโรคประจำตัวที่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหาร หรือยาบางชนิด โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยโรงเรียนดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และป้องกันอันตรายจากความผิดพลาดในการดูแลนักเรียนที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันหลายคนภายในห้องเดียวกัน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
รายการอาหารของนักเรียน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next