ทางโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวทอสี ซึ่งหมายรวมตั้งแต่หลักปฏิบัติภายในชุมชนทอสี รายการอาหารของนักเรียน บริการต่างๆ ในโรงเรียน ไปกระทั่งถึงข้อมูลเสริมการเรียนรู้ เนื้อเพลง/บทสวดมนต์/กลอน

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในหมวดหมู่นี้ โดยคลิกดูข้อมูลในหมวดหมู่ย่อยต่างๆ ที่ลิงค์ทางขวามือ หรือใส่คำค้นในช่องค้นหา

เวลาทำการของหน่วยบริการต่างๆ ในโรงเรียน
ร้านพอเพียง : จันทร์-ศุกร์ ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ห้องสมุด : จันทร์-ศุกร์ ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.*
เครื่องเล่นอนุบาล : ไม่เปิดในช่วงหลังเลิกเรียน แต่จัดสรรให้เด็กๆ เล่นระหว่างวัน
เครื่องเล่นและสนามหญ้าประถมฯ : จันทร์-พฤหัสบดี ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น., ศุกร์ ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมพิเศษ
ตลาดวันจันทร์สีเขียว : จันทร์ ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. >รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านเกษตรธรรมชาติของคุณดาวและคุณปราโมทย์ : พฤหัสบดี ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.

แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีการแพ้อาหาร / โรคประจำตัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
  วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนหลายราย ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือบางรายมีโรคประจำตัวที่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหาร หรือยาบางชนิด โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยโรงเรียนดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และป้องกันอันตรายจากความผิดพลาดในการดูแลนักเรียนที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันหลายคนภายในห้องเดียวกัน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
รายการอาหารของนักเรียน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘ 
  วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑/๕๘
  วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗
  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗
  วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
รายการอาหารของนักเรียน เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒/๕๗
  วันที่ ๓ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบวิถีการรับประทานของลูกๆ ทางโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบรายการอาหารของนักเรียนทางเว็บไซต์ (ไฟล์ Excel นี้มีหลายหน้านะคะ กรุณาคลิกที่ Tab ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านรายการอาหารของแต่ละสัปดาห์ค่ะ) ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี ๕๗
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ขอเชิญผู้ปกครองดาวโหลดคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี ๕๗ ได้ที่นี่
รายละเอียดกิจกรรมวันพ่อ
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขอเชิญท่านผู้ปกครองดาวโหลดรายละเอียดกิจกรรมวันพ่อได้ที่นี่
 
Next