งานเขียนแสดงความเห็นต่อบทความ “คุณธรรมนำไทยให้ล่มจม” โดย พี่นี้ด
  วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  ด.ญ. ลฎาภา อินทรมหา (พี่นี้ด) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนปัญญาประทีป (ศิษย์เก่าโรงเรียนทอสี) ได้เขียนแสดงความเห็นต่อบทความ “คุณธรรมนำไทยให้ล่มจม โดย คำ ผกา” ไว้อย่างน่าสนใจ...

ขอเชิญดาวน์โหลดและอ่านบทความ "คุณธรรมนำไทยให้ล่มจม" เขียนโดย "คำ ผกา" และ บทความของพี่นี้ด ได้ตามลำดับจากทั้งสองลิงค์ด้านล่าง

*สำหรับท่านที่ไม่มี Acrobat Reader สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

คำแนะนำในการดาวน์โหลด PDF

  1. คลิกขวาที่ลิงค์เลือก Save Target As หรือ Save Link As
  2. ดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ (อย่าลืมจดจำว่าจัดเก็บไว้ที่ใดบนคอมพิวเตอร์)
  3. เปิดไฟล์ที่จัดเก็บไว้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หรือ Adobe Reader ซึ่งโดยปกติเครื่องจะเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ