บันทึก "สิ่งที่ได้จากค่ายงอกงาม"
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  หลังจากเด็กๆ ชั้น ป.๕-๖ กลับมาจากปฏิบัติธรรมค่ายงอกงามแล้ว ก็ได้เขียนบันทึก "สิ่งที่ได้จากค่ายงอกงาม" วันนี้เลยขอหยิบเอาบันทึกของ ด.ช. อัมพุ คติวานิช นักเรียนชั้น ป. ๖ มาฝากค่ะ ไปดูกันค่ะว่าอัมพุได้อะไรบ้างหลังจากกลับมาจากค่ายงอกงาม