บันทึก "กษัตริย์ยอดกตัญญู"
  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  บันทึก "กษัตริย์ยอดกตัญญู" ของน้องเพลง ด.ญ.คีตา วิบูลย์สันติพงศ์ ป.๓/๑ เป็นบันทึกที่ฟังจากครูเล่า + อ่านหนังสือ แล้วนำมาเขียนรวบรวมในสมุดบันทึกประจำวัน ขอบคุณภาพจากครูหน่าที่เอามาแบ่งปันค่ะ