เด็ก ป.๒ ทำบัตรอวยพรเนื่องในวันแม่
  วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  ในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา คุณครูรุจ คุณครูประจำชั้น ป.๒ ได้แนะนำให้เด็กๆ เขียนบัตรอวยพรเล็กๆ มอบให้คุณแม่ของตนเอง โดยข้อความในบัตรได้เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ "กัลยาณมิตร" และสาระวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ อีกทั้งให้เด็กๆ ได้ลองคิดทบทวนด้วยว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กๆ เกิดมามีอวัยวะครบนั้นคือสิ่งใด . . .

คุณครูตั้งโจทย์ว่า ถ้าให้เด็กๆ เปรียบเทียบตนเองเป็นส่วนอวัยวะในร่างกายของแม่ เราจะเป็นอวัยวะส่วนใด และเพราะอะไรถึงอยากเป็นอวัยวะส่วนนั้น 

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เด็กๆ ป.๒ ได้กลับไปที่บ้าน ล้างเท้า เช็ดเท้า และมอบบัตรอวยพรนี้ให้คุณแม่ ... ลงท้ายด้วยการขอให้คุณแม่เขียนข้อความเล็กๆ น้อยๆ กลับมา มาชมบัตรอวยพรและข้อความแสนประทับใจด้วยกันนะคะ

ภาพขยายของผลงานบางชิ้น :