ภาพบรรยากาศการอบรมสีน้ำเบิกบาน ครั้งที่ ๒
  วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  สืบเนื่องจากการอบรมสีน้ำเบิกบานครั้งที่ ๑ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ปกครองส่วนหนึ่ง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดการอบรมสีน้ำเบิกบานครั้งที่ ๒ ขึ้น เชิญชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ