*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ชำระค่าเทอม ๑/๒๕๕๘
  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันมาฆบูชา
  วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประถมสอบปลายภาค
  วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อนุบาลแรกแย้ม
  วันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ค่ายงอกงาม
  วันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อนุบาล๓ รับประกาศนียบัตร
  วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ป.๖ รับประกาศนียบัตร
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประถมประเมินผล
  วันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
สรุปวิเคราะห์
  วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประถมประเมินผล
  วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘