*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ป.๔-๕-๖ สอบ SAT
  วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กิจกรรมครู: ทำไมธรรมะ
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประกาศผล ป.๑ (ใน)(ส่งจดหมาย)
  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง โดย พระมหาพงศ์นรินทร์
  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กีฬาสีประถม
  วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
หยุดประจำปี
  วันที่ ๒๕ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ปิดกลางภาค
  วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันสิ้นปี
  วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗