*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

คุัดเลือดนักเรียนใหม่อนุบาล
  วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
สรุปวิเคราะห์ภาคเรียนที่๑
  วันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันออกพรรษา
  วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ปฏิบัติธรรมครูประจำปี ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
หยุดประจำปี
  วันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันปิยมหาราช
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
Big Cieaning Day
  วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล
  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประชุมผู้ปกครองประถม
  วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗