*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองประถม
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อนุบาลเปิดเทอม
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประถมเปิดเทอม
  วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เริ่มเรียนพิเศษบ่าย
  วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
One Proud Day
  วันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
พระอาจารย์ชยสาโร ให้โอวาทเปิดเทอม ๒ รับลูกครึ่งวัน
  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ประสงค์
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
งายฝ้ายงามสามัคคี เส้นทางจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร
  วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง
  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรม ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก
  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชำระค่าเทอม
  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันลอยกระทง
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรม “โลกออนไลน์ : รู้เท่าทัน (ป้อง)กันเสพผิด”
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ตลาดเบิกบาน
  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘