*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ชำระค่าเทอม ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ผู้ปกครองอนุบาล ๓ ส่งใบสมัคร ป.๑
  วันที่ ๓ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่๔ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
  วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ
  วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
นิทรรศการประถมเปล่งบาน
  วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประชุมเตรียมงานรับนักเรียนใหม่
  วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เยี่ยมชมโรงเรียน
  วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
รับใบสมัครนักเรียนใหม่วันสุดท้าย(รอบสอง)
  วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประถมสอบปลายภาค
  วันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
นิทรรศการอนุบาลแรกแย้ม
  วันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เรียนวันสุดท้าย
  วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗