*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมผู้ปกครอง
  วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
แจกแบบสอบถามเรื่องเรียนต่อ
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กิจกรรมครู: ทำไมธรรมะ
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ซ้อมย่อยหนีไฟ
  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
พีธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เยี่ยมชมโรงเรียน
  วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
วันวิทย์-คณิต เพื่อชีวิต
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
กิจกรรมครู: ทำไมธรรมะ
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ ปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
นำเสนอหลักสูตรให้ผู้ปกครองอนุบาล
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗