*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องเรียนพ่อแม่ ๒
  วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ตรุษจีน
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ห้องเรียนพ่อแม่ ๓
  วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
Thawsi Recital
  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
งานม่วนชื่น
  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ห้องเรียนพ่อแม่ ๔
  วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
วันมาฆบูชา
  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
นิทรรศการประถมเปล่งบาน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
  วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙