*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

วันจักรี
  วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
หยุดประจำปี
  วันที่ ๗ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันสงกรานต์
  วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่/ทำบุญโรงเรียน
  วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาลใหม่+รับชุดนักเรียน อ.๑/อ.๒
  วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘