*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม "กิจกรรมรับนักเรียนใหม่อนุบาล"
  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ครูทุกห้อง/ทุกสาระเคลียร์เงิน
  วันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
กิจกรรม “ชื่นใจครูพุทธปัญญา”
  วันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
หยุดประจำปี
  วันที่ ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฏิบัติธรรมครูประจำปี
  วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันออกพรรษา
  วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ออกจดหมายแจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนอนุบาล
  วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล
  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘