*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนปิดทำการ
  วันที่ ๓ - ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
จำหน่ายชุดนักเรียน
  วันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
  วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ตรวจสุขภาพครูประจำปี
  วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗