*คลิกที่แถบสีในช่องวันที่ เพื่ออ่านรายละเอียดของกิจกรรมในวันนั้นๆ

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมผู้ปกครอง เรื่องหลักภาษาไทย
  วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เยี่ยมชม
  วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ครรชิต
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ตลาดเบิกบาน
  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฏิบัติธรรมวัยรุ่น โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านไร่ทอสี
  วันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
  วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
สอบคัดเลือกนร.ใหม่รอบที่ ๑
  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
วันวิทยาศาสตร์/ออกจดหมายเก็บค่าเทอม ๒/๕๘
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
รับสมัคร ป.๑ (อ.๓ ทอสี)
  วันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
นำเสนอหลักสูตรประถม
  วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
อบรม“บ่มเพาะหล่อเลี้ยงดุลยพินิจของลูก” โดย คุณทิชา ณ นคร
  วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘