ข้อมูลการศึกษาต่อระดับมัธยมของศิษย์เก่าทอสี ที่เรียนจบในปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๕ 
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
  เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อของบุตรหลาน ทางโรงเรียนขอเชิญท่านผู้ปกครองดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสถิติการศึกษาต่อระดับมัธยมของศิษย์เก่าทอสี ที่เรียนจบในปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๕ ได้ที่นี่ค่ะ