ข่าวและกิจกรรมธรรมะ ใน ปี ๒๕๕๐

พระอาจารย์ชยสาโรเมตตา อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง
ณ บ้านบุญ ปากช่อง
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่บ้านบุญปากช่อง โดยมีผู้ปกครอง เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก
   ขอเชิญติดตามธรรมเทศนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ การฝึกสมาธิภาวนา เดินจงกรม ได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๘ ธ.ค.๕๐

หนังสือธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ฉบับภาษาอังกฤษ

   หนังสือธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ฉบับภาษาอังกฤษ ๒ เรื่อง ได้แก่ Bodhinyana , และ A Taste of Freedom จัดพิมพ์โดย โรงเรียนทอสี เพื่อกองทุนสื่อธรรมะ บัดนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   ขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆท่านที่มีกุศลฉันทะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ และขออนุโมทนาท่านที่มีความตั้งใจจะช่วยในการขนส่งหนังสือดังกล่าวไปยังวัดสาขา ของวัดหนองป่าพงในต่างประเทศ ร่วม ๒๐ สาขา ญาติโยมผู้สนใจช่วยในการจัดส่งหนังสือ Bodhinyana และ ATaste of Freedom โปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ครูลาวัลย์ สภาพญาติ โทร ๐๑ ๗๑๓ ๓๖๗๔ หรือ ๐๒ ๗๑๓ ๐๒๖๐-๑ ต่อ ๒๓๑

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๗ ธ.ค.๕๐

เชิญรับฟังธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร
เรื่อง "หอมๆ เหม็นๆ และ อาหารพิษ อาหารใจ "

๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๐

เชิญรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง "หอมๆ เหม็นๆ และ อาหารพิษ อาหารใจ " ที่โรงเรียนทอสี วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๔ ธ.ค.๕๐


เชิญรับฟังธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง "ชีวิตที่เหนือความคิด"
๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๐

เชิญรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง "ชีวิตที่เหนือความคิด" ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารชาญอิสสระII ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๔ ธ.ค. ๕๐


เชิญรับฟังธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ปสันโน
โรงเรียนทอสี

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๐

เชิญรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ปสันโน ให้แก่คณะครู บุคลากร และพี่เลี้ยง ที่โรงเรียนทอสี วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๐

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๔ ธ.ค. ๕๐


ปาฐกถาชุด ครั้งที่ ๗ เรื่อง "ไสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ : ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนไทยในสังคมยุคใหม่" โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

  ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาชุด ครั้งที่ ๗ เรื่อง
"ไสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ : ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนไทยในสังคมยุคใหม่" โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๑๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ (อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๓ ธ.ค.๕๐

พระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในหัวข้อเรื่อง “ความถูกต้อง”


พระอาจารย์ชยสาโร ได้รับนิมนต์ไปที่ ศรีพันวา ภูเก็ต พร้อมด้วยโยมแม่ คุณจูน และน้องสะใภ้ คุณแครอล พระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในหัวข้อเรื่อง “ความถูกต้อง”

ขอเชิญรับฟังได้ที่นี่ครับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๖ พ.ย. ๕๐


คณะครูทอสีปฏิบัติธรรมประจำปี ณ บ้านบุญ
๑๕-๒๑ ต.ค. ๒๕๕๐

พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่คณะครูโรงเรียนทอสี ที่บ้านบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕-๒๑ ต.ค.๒๕๕๐ ขอเชิญท่านผู้สนใจรับฟังธรรมเทศนาออนไลน์ และชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๔ ต.ค. ๕๐


พระอาจารย์ชยสาโรเมตตา อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง
ณ บ้านบุญ ปากช่อง
๑๖ กันยายน ๒๕๕๐

  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ที่บ้านบุญปากช่อง โดยมีผู้ปกครอง เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก
   ขอเชิญติดตามธรรมเทศนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ การฝึกสมาธิภาวนา เดินจงกรม ได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๗ ก.ย. ๕๐

Phra Ajahn Jayasaro conducted a brief afternoon retreat in English at Bahn Boon
  
    Phra Ajahn Jayasaro conducted a brief afternoon retreat in English at Bahn Boon on 2nd Septmber 2007. The dhamma talk was on the topic of “PARAMII” or the Ten Perfections, together with an hour long of lively questions and answers, and a guided meditation practice.


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๓ ก.ย.๕๐

การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
นำโดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

   พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ได้เมตตา อบรมปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ แก่ คณะครู และผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๐ คน มีทั้งผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่ ๒ และผู้เข้าร่วมใหม่ ในครั้งนี้พระอาจารย์ประสงค์มีธรรมเทศนาเรื่องใหม่ๆ ทั้งสนุก และได้ข้อธรรมะเตือนใจมาเล่าให้ฟัง นอกจากนี้ในช่วงบ่าย


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๒ ส.ค. ๕๐

พระอาจารย์ชยสาโร ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรม และร่วมสนทนาธรรม กับพระสงฆ์์และญาติโยมจำนวนหนึ่ง ที่วัดญาณเวศกวัน
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ พระอาจารย์ชยสาโร ได้ไปกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
พระอาจารย์ชยสาโร ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรม และร่วมสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ และญาติโยมจำนวนหนึ่ง


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๑ ส.ค. ๕๐

พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาอบรมปฏิบัติธรรมวัยรุ่น
บ้านบุญ ปากช่อง
๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐

  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาอบรมปฏิบัติธรรมวัยรุ่น ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่บ้านบุญปากช่อง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ ๑๑๐ คน
   ขอเชิญติดตามธรรมเทศนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ การฝึกสมาธิภาวนา การเดินจงกรม ได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๔ ส.ค. ๕๐


การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
นำโดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

   พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณได้เมตตา อบรมปฏิบัติธรรม แก่คณะครูและผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๐ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๕ ก.ค. ๕๐


"วันอาสาฬหบูชา"
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
  วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๐ วันนี้มีความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร เชิญอ่านได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๓ ก.ค. ๕๐

หลวงพ่อเขมธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม (Forest Hermitage)
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ในโอกาสที่พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม (Forest Hermitage) ประเทศอังกฤษ เดินทางมาเยือนประเทศไทย โรงเรียนทอสีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านรับนิมนต์มาฉันอาหารมังสวิรัติฝีมือนักเรียน ผู้ปกครองและครูในวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ครบ ๖๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๓ ก.ค. ๕๐

พระอาจารย์ชยสาโร เมตตาอบรมปฏิบัติธรรมที่ บ้านบุญ ปากช่อง
๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พระอาจารย์ชยสาโร เมตตาอบรมปฏิบัติธรรมที่ บ้านบุญ ปากช่อง ระหว่าง ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยมีญาติโยมและลูกศิษย์ มาร่วมงานกว่า ๑๓๐ คน ขอเชิญรับฟังธรรมเทศนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ และการสอนสมาธิภาวนา ตลอดจนรับชมภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๕ ก.ค. ๕๐

Phra Ajahn Jayasaro held another afternoon retreat program in English at Bahn Boon, Pakchong
1st July 2007
Phra Ajahn Jayasaro held another afternoon retreat program in English at Bahn Boon, Pakchong on 1st July 2007 with about fifty participants. To listen to the dhamma discourse, the guided meditation practice and the questions and answers session, please click here.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒ ก.ค.๕๐


Ajahn Brahm, Abbot of Bodhinyana Monastery, Western Australia,
gave a one-day retreat at the World Fellowship of Buddhists, Bangkok, 28th May 2007, with the continuing theme of “Happiness Through Meditation”.


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๑ มิ.ย.๕๐


What is “Happiness through Meditation?”
๒๗ พ.ค. ๕๐
What is “Happiness through Meditation?” How can one be happy through meditation? Ajahn Brahm, Abbot of Bodhinyana Monastery, Western Australia, gave a dhamma talk on the subject, together with a questions and answers session at the A.U.A. auditorium, Bangkok on 27th May 2007.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๔ มิ.ย.๕๐

ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง "คิดเป็น"
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
๑๙ พ.ค.๕๐
พระอาจารย์ชยสาโร เมตตาแสดงธรรมเทศนาเรื่อง "คิดเป็น" ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีญาติโยมและลูกศิษย์มาร่วมงานคับคั่ง ประมาณ ๑,๒๐๐ คน ขอเชิญฟังธรรมเทศนา และชมบรรยากาศงานได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๑ พ.ค.๕๐

วันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา"
๓๑ พ.ค.๕๐

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของโลก เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญติดตามรายละเอียดว่า วันนี้ มีความเป็นมาในพุทธประวัติอย่างไร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๑ พ.ค. ๕๐
ปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร
ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร โดยพระอาจารย์ฯ ได้เมตตานำสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรม ทุกวันอาทิตย์แรก และ อาทิตย์ที่สามของทุกเดือน ณ บ้านไร่ทอสี อ. ปากช่อง นครราชสีมา...


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๙ พ.ย. ๔๙
 

บทความเรื่อง "มาช่วยกันทำให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจ"
จาก คอลัมน์มองอย่างพุทธ หนังสือพิมพ์มติชน
๑๕ เม.ย. ๕๐

ขอเชิญที่ผู้สนใจอ่านบทความเรื่อง "มาช่วยกันทำให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำใจ" ของพระไพศาล วิสาโล ในคอลัมน์มองอย่างพุทธ หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2550

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๔ พ.ค. ๕๐


ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร
เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านบุญ
๑๕ เม.ย. ๕๐

"เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ญาติโยมและคณะลูกศิษย์ ได้พร้อมใจจัดพิธีสรงน้ำพระอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ญาติโยมทุกท่าน ในวันขึ้นปีใหม่ไทย "
ขอเชิญรับฟังธรรมเทศนาหัวเรื่อง "ศาสนาประจำใจ" และเชิญชมภาพบางส่วนได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๕ เม.ย. ๕๐


ครูโรงเรียนทอสีบวชภาคฤดูร้อน
คณะของผู้ที่เตรียมจะลาบวชได้ไป กราบพระอาจารย์ชยสาโรเพื่อฟังโอวาทจากท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ขอเชิญฟังโอวาทพระอาจารย์ชยสาโรได้ที่นี่ และขออนุโมทนาผู้มีกุศลจิต และความมุ่งมั่นในการเข้าสู่พิธีบวชภาคฤดูร้อนนี้ด้วยครับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒ เม.ย. ๕๐

"อนิจจัง... ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน"
ค่ายครอบครัวอบอุ่น #๓
Happy Family Camp
๑๖-๑๘ มี.ค. ๕๐
ค่ายครอบครัวอบอุ่นเป็นค่ายธรรมะสำหรับครอบครัว ที่จัดขึ้นเพื่อเอื้อให้สมาชิกในครอบครัว ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ขอเชิญท่านรับฟังธรรมเทศนา คำถาม-คำตอบปัญญาธรรมะจากพระอาจารย์ชยสาโร รวมทั้งรับชมภาพบรรยากาศค่ายครอบครัวอบอุ่นได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๑ มี.ค. ๕๐

ทัวร์ใจก่อนจบ ค่ายปฏิบัติธรรม "งอกงาม" สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
๙-๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐

ขอเชิญท่านรับฟังธรรมเทศนา คำถาม-คำตอบปัญญาธรรมะ และบทนำสู่สมาธิภาวนา รวมทั้งรับชมภาพบรรยากาศในค่ายปฏิบัติธรรมดังกล่าวได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๓ มี.ค. ๕๐

ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในคืนมาฆบูชา ๓ มี.ค. ๕๐

พระอาจารย์ชยสาโรเมตตานำทำวัตรเย็น ปฏิบัติสมาธิภาวนาิ และแสดงธรรมเทศนาให้แก่ญาติโยมเนื่องในวันมาฆบูชา ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ อาศรมชนะมาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท่านสามารถรับฟังเสียงธรรมเทศนาได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๓ มี.ค. ๕๐
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ณ โรงหล่อธรรมรังษี
นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ๒๒ ก.พ. ๕๐

ขอเชิญทุกท่านรับฟังธรรมเทศนาที่พระอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาแสดงไว้ในพิธีดังกล่าว
และชมภาพบรรยากาศภายในพิธีได้ที่นี่ค่ะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑ มี.ค. ๕๐
การปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญ โดยพระอาจารย์ปสันโน ๘-๑๑ ก.พ. ๕๐
สามารถรับฟังธรรมเทศนา คำถาม-คำตอบปัญญาธรรมะ รวมทั้งรับชมภาพบรรยากาศในการปฏิบัติได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๗ มี.ค. ๕๐
รัก รักมาก รักจริงๆ
ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยายหลากหลายเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับความรักที่นี่ค่ะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๓ ก.พ. ๕๐
ปฏิบัติธรรม บ้านพอ เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๐
๒๐-๒๗ ม.ค. ๒๕๕๐

พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่ญาติโยม ที่บ้านพอ เชียงใหม่ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ท่านสามารถรับฟังธรรมเทศนาออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๒ ก.พ. ๕๐
แจ้งการเปิดหอธรรมญาณเวศก์สมุจย์
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในงานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอธรรมญาณเวศก์ธรรม์สมุจย์ ซึ่งเป็นที่จัดห้องสมุดและนิทรรศการผลงานของพระคุณเจ้าพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)...

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๒๖ ม.ค. ๕๐
 
Dhamma Talk by Ajahn Jayasaro at Mumbai, India - Jan 10th, 2007
On the 10th January 2007, Ajahn Jayasaro gave a dhamma talk in English to a gathering of Indian scholars in Mumbai, India entitled "Hierarchy of Happiness".

Latest Update : Jan 10th, 07
 
ธรรมเทศนาเนื่องในวันเด็ก โดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๐
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธีได้เมตตาแสดงธรรมเทศนา้แก่ชาวทอสีไว้ดังนี้ ...

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ๑๗ ม.ค. ๔๙
 
 
ธรรมะครูบาอาจารย์
  ข่าว/กิจกรรมธรรมะ
  หนังสือแนะนำ
  การศึกษาวิถีพุทธ
 
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
phonics
tree

alchohol
  สรุปประจำสัปดาห์ อ.๒
  สรุปประจำสัปดาห์ อ.๓
  สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑
  สรุปประจำสัปดาห์ ป.๒
  สรุปประจำสัปดาห์ ป.๓
  ก-ฮ ฉบับทอสี
  แบบทดสอบครูคนแรก
สำหรับระดับอนุบาล
   
  แบบทดสอบครูคนแรก
สำหรับระดับประถม
   
  ป.๖ ของทอสีไปเรียน
ต่อที่ไหนกันบ้าง
   
  นิทาน "ดวงใจไร้ธรรม"
เอื้อเฟื้อโดย อ.ปัณยา
   
  หนังสือแนะนำสำหรับ
    ผู้ปกครองใหม่
    • การศึกษาเริ่มต้นเมื่อ
   คนกินอยู่เป็น
  มาทำความรู้จักกับ
การปวารณา
   
  คำกลอนสอนอ่าน
หมวดธรรมชาติ
หมวดวิถีชีวิต
  เนื้อหาภาษาไทย
  วิชา เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว ชั้นประถม ๑
     
  ฉบับที่ ๑ / มิ.ย. ๔๙
  ฉบับที่ ๒ / ก.ย. ๔๙
  ฉบับที่ ๓ / ธ.ค. ๔๙
  ฉบัับที่ ๔ / ก.พ. ๕๐
  ฉบัับที่ ๕ / พ.ค. ๕๐
  ฉบัับที่ ๖ / ก.ย. ๕๐
  ฉบัับที่ ๗ / ม.ค. ๕๑
  ฉบัับที่ ๑ / มิ.ย. ๕๒
     
  ธรรมะไทย
  พระไทยเน็ต
  ประวัติวัดญาณเวศกวัน
  แหล่งความรู้จาก
วัดใหม่พิเิรนทร์
   
  พิพิทธภัณฑสถานฯ
 
   
 

กลับไปด้านบน