ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

[MP3] Dhamma Teachings by Ajahn Jayasaro given to ‘Little Bangkok Sangha’
  วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  Ajahn Jayasaro gave an English dhamma discourse to ‘Little Bangkok Sangha’ at Bahn Boon, Pakchong, on 6 May 2013. Some MP3 files of a short meditation, talk, and Q&A are provided here.
Special Event : After the Rains Retreat [English Program]
  วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  Ajahn Jayasaro will be on 'Special Event : After the Rains Retreat' at Suan Mokkh Bangkok - BIA on Tuesday, November 20; 6:30 PM
[MP3] Dhamma Discourse by Ajahn Jayasaro
  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  A collection of Dhamma Talks by Ajahn Jayasaro in English are provided here to be downloaded.
Dhamma Discourse by Ajahn Jayasaro given to Jigme Losel Primary School's Teachers
  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
  Ajahn Jayasaro gave a talk in English to Jigme Losel Primary School's Teachers at Thawsi School, Bangkok on 2nd February 2012. Here come the VDOs and MP3 to be downloaded.
[VDO Clips] Ajahn Jayasaro visited Bhutan
  วันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  Ajahn Jayasaro visited Bhutan on October 2011. And this is a list of VDO clips recorded from various places in Bhutan:
Guided Meditation Practice for Teenagers
  วันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  Ajahn Jayasaro gave some dhamma talks for teenagers in English at Bahn Boon, Pakchong, on 11st-14th August 2011. There were also a session on “Guided Meditation Practice” plus "Q and A" in English.
"Buddhism and Buddhist Education" by Ajahn Jayasaro in Bhutan
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  Ajahn Jayasaro was invited to Bhutan recently and gave a talk on Buddhism and Buddhist Education to a group of Bhutanese teachers. You are welcome to listen to the talk.
English Dhamma Talk by Ajahn Jayasaro at Bahn Boon [Mar20 ,2011]
  วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  Ajahn Jayasaro gave a talk in English on “A Golden Age of Wisdom” at Bahn Boon, Pakchong, on 20th March 2011. There were also a session on “Guided Meditation Practice”, followed by a “Questions and Answers” session.
VDO Clip Dhamma Talks in English at Bahn Boon 05 September 2553
  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
Dhamma Talks in English at Bahn Boon
  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
  Ajahn Jayasaro gave a talk in English on “Seven Sappurisa-dhammas” (Qualities of a good person) at Bahn Boon on 5th September 2010. There were also a session on :Guided Meditation Practice”, followed by a “Questions and Answers” session. All are welcome to listen on line.