ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชา และซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรค
  วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ขอเชิญชวนท่านกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้

๑. การบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย
http://www.thawsischool.com/download/temp-ordained.pdf

๒. ซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรค ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และสงเคราะห์ ผู้เจ็บป่วยยากไร้ มอบสถานพยาบาลประจำวัดไทย ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยทุกท่าน สามารถร่วมบุญในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ชุดละ ๓๐๐ บาท
http://www.thawsischool.com/download/temp-medicine.pdf

ขออนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นมหากุศลของทุกท่าน
*ทั้ง ๒ รายการ สามารถศึกษารายละเอียดจากลิงค์ที่แนบมา