ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

งดปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ บ้านบุญ วันที่ ๑๘ พ.ค. และ ๑ มิ.ย. ๕๗ 
  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นี้ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ธรรมเทศนา "มิติที่สาม" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองติดตามสถิติสรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมของผู้ปกครองทุกท่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
ธรรมเทศนา "โชคลาภอย่างยิ่ง" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๙-๑๐/๒๕๕๖ นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร 
  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๙-๑๐/๒๕๕๖ นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งนี้ พระอาจารย์ชยสาโรได้แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับอุดมการณ์พุทธ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดปัญญานันทาราม 
  วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  วัดปัญญานันทารามจะดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมงคลวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
ธรรมเทศนา "ด้วยการทำ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
"สุข อิสระ" ธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ ๑๔ ​กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗​ พระอาจารย์ชยสาโรได้เมตตานำคณะลูกศิษย์เวียนเทียนและปฏิบัติสมาธิภาวนา อีกทั้งแสดงธรรมเทศนาในหัวเรื่อง “สุข อิสระ” ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สำหรับท่านผู้สนใจสามารถรับฟังไฟล์เสียงธรรมในรูปแบบ MP3 ได้ที่นี่
[ภาพ/MP3]อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ นำโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งนี้ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ ตามรอยพระพุทธเจ้า
ธรรมเทศนา "คิดชีวิต" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next