ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญต่อเนื่องมานี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านแลครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กอปรด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทั้งทางโลก และทา'ธรรม ตลอดกาลนานเทอญ
ธรรมเทศนา "พุทธเถรวาท" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑๒-๑๓ นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป 
  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เกร็งภายใน" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เพียรสี่เป็นหลัก" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจขอเชิญรับฟังธรรมเทศนา จงกรม-สมาธิภาวนา และไขปัญหาธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบ MP3 จากการปฏิบัติธรรมที่บ้านพอได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เข็มทิศในจิตใจ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อาจาริยบูชา พระอาจารย์ชยสาโร
  วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโรและเนื่องจากวันที่ ๗ มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ ทางผู้บริหารและครูโรงเรียนทอสีได้จัดทำพานและธูปเทียนแพ ถวายเพื่อเป็นอาจาริเย ในช่วงท้ายพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้กับ ครูโรงเรียนทอสีเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครูทอสีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งพระอาจารย์ชยสาโรได้ให้โอวาทและให้พรแก่คณะครูโรงเรียนทอสี ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยแพทย์หญิงอมรา มลิลา
  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ฉลาดกลั่น ฉลาดย่อย" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next