ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๔-๕ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ปกครองนับร้อยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ 
  วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตานำปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี วันที่ ๙-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "พลังทั้งห้า" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๒-๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ ณ โรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๒-๓/๒๕๕๗ ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการเจริญสมาธิภาวนาและมีการถาม-ตอบ ไขปัญหาธรรม ขอขอบคุณสรุปข้อธรรมจากแม่น้อยค่ะ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
พระอาจารย์ชยสาโรเยือนโรงเรียนทอสีเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ๑/๒๕๕๗ 
  วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ บริเวณหน้าศาลารู้แจ้ง นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโร หลังตักบาตรพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนาแก่เด็กชั้นประถมศึกษาและจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรได้แสดงธรรมเทศนาเป็นนิทานให้เด็กอนุบาลซึ่งเด็กๆมีสติและตั้งใจฟัง
ธรรมเทศนา "ฉลาดหลากมิติ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "มิติที่สาม" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองติดตามสถิติสรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมของผู้ปกครองทุกท่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
ธรรมเทศนา "โชคลาภอย่างยิ่ง" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่๑/๒๕๕๗ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี นำโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการมีสติ การสร้างรากฐานของจิตใจ
 
Next