ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์ชยสาโรเยือนโรงเรียนทอสีเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ๒/๒๕๕๗ 
  วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เช้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโร หลังตักบาตรพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนาแก่เด็กชั้นประถมศึกษาและจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรได้แสดงธรรมเทศนาให้เด็กอนุบาลซึ่งเด็กๆทุกคนมีสติและตั้งใจฟัง ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เพื่ออะไร" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เดินในหมอก" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติธรรมครูประจำปี ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ในช่วงปิดเทอม วันที่ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะครูและบุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมกันที่บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง โดยมีคณะครูจากโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนปัญญาเด่น และกลุ่มผู้ปกครองบางส่วนร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
ธรรมเทศนา "หลักกุศล อกุศล" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "แหวกม่านดู" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "นิทานและพละห้า" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๘ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี นำโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖-๗ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖-๗ /๒๕๕๗ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ขอเชิญผู้ที่สนใจดาวโหลดไฟล์สรุปข้อธรรมประทับใจได้ที่นี่ ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เสบียงข้ามภพ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next