ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

อาจาริยบูชา พระอาจารย์ชยสาโร 
  วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโรและเนื่องจากวันที่ ๗ มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ ทางผู้บริหารและครูโรงเรียนทอสีได้จัดทำพานและธูปเทียนแพ ถวายเพื่อเป็นอาจาริเย ในช่วงท้ายพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้กับ ครูโรงเรียนทอสีเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครูทอสีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งพระอาจารย์ชยสาโรได้ให้โอวาทและให้พรแก่คณะครูโรงเรียนทอสี ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยแพทย์หญิงอมรา มลิลา
  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระมหาพงศ์นรินทร์
  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ขอเชิญผู้ที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์สรุปข้อธรรมประทับใจได้ที่นี่ ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
พระอาจารย์ชยสาโรเยือนโรงเรียนทอสีเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เช้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโร หลังตักบาตรพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนาแก่เด็กชั้นประถมศึกษาและจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรได้แสดงธรรมเทศนาให้เด็กอนุบาลซึ่งเด็กๆทุกคนมีสติและตั้งใจฟัง ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เพื่ออะไร" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เดินในหมอก" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติธรรมครูประจำปี ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ในช่วงปิดเทอม วันที่ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะครูและบุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมกันที่บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง โดยมีคณะครูจากโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนปัญญาเด่น และกลุ่มผู้ปกครองบางส่วนร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
ธรรมเทศนา "หลักกุศล อกุศล" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "แหวกม่านดู" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next