ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖ โดยพระอาจารย์ครรชิต 
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๕๘ ที่ผ่านมา พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร ได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยาย นำการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๖ และตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับผู้ปกครองทอสี ซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวถึงแนวทางในการเลี้ยงดูลูกๆ ว่า คุณพ่อคุณแม่ควรต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆ โดยเฉพาะวัยแรกเกิดถึงสิบขวบปีแรกที่เซลล์สมองของเด็กจะมีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองในการปลูกฝังคุณธรรม
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๔-๕/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘ พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
สนทนาธรรมภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์อมโร เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "โกรธคือคิดผิด" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "หน้าเหมือน หลังต่าง" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ประเสริฐ ปลอดภัย" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "จิตเครียด เบียดไอคิว" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เหตุที่เรา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญต่อเนื่องมานี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านแลครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กอปรด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทั้งทางโลก และทา'ธรรม ตลอดกาลนานเทอญ
 
Next