ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

บทสวดมนต์
  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์เสียงบทสวดมนต์
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองติดตามสถิติสรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมของผู้ปกครองทุกท่าน ประจำเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๘ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี นำโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖-๗ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖-๗ /๒๕๕๗ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ขอเชิญผู้ที่สนใจดาวโหลดไฟล์สรุปข้อธรรมประทับใจได้ที่นี่
ธรรมเทศนา "เสบียงข้ามภพ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ศีลและกรรมคือเจตนา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "อุดมการณ์พุทธ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๔-๕ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ปกครองนับร้อยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
  วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตานำปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี วันที่ ๙-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "พลังทั้งห้า" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next