ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ 
  วันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจขอเชิญรับฟังธรรมเทศนา จงกรม-สมาธิภาวนา และไขปัญหาธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบ MP3 จากการปฏิบัติธรรมที่บ้านพอได้ที่นี่ค่ะ
อาจาริยบูชา พระอาจารย์ชยสาโร
  วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโรและเนื่องจากวันที่ ๗ มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ ทางผู้บริหารและครูโรงเรียนทอสีได้จัดทำพานและธูปเทียนแพ ถวายเพื่อเป็นอาจาริเย ในช่วงท้ายพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้กับ ครูโรงเรียนทอสีเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครูทอสีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งพระอาจารย์ชยสาโรได้ให้โอวาทและให้พรแก่คณะครูโรงเรียนทอสี ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยแพทย์หญิงอมรา มลิลา
  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระมหาพงศ์นรินทร์
  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เช็ดกระจกทุกวัน" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ขอเชิญผู้ที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์สรุปข้อธรรมประทับใจได้ที่นี่ ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ดี มีรากแก้ว" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
พระอาจารย์ชยสาโรเยือนโรงเรียนทอสีเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ๒/๒๕๕๗
  วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  เช้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโร หลังตักบาตรพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนาแก่เด็กชั้นประถมศึกษาและจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรได้แสดงธรรมเทศนาให้เด็กอนุบาลซึ่งเด็กๆทุกคนมีสติและตั้งใจฟัง ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เพื่ออะไร" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เดินในหมอก" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next