ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

ธรรมเทศนา "ปณิธานบนฐานเก่า" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ปัญญาต่างระดับ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติธรรมครู ๒๕๕๘ 
  วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  นช่วงปิดเทอม วันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมกันที่บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง โดยมีคณะครูจากโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป และกลุ่มผู้ปกครองบางส่วนร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๙ นำโดยพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
  วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ที่ผ่านมา พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ วัดสุทัศนเทพวราราม ได้เมตตามาแสดงธรรมและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองชาวทอสี โดยท่านพงศ์นรินทร์ได้กล่าวถึงบริบทของยุคสมัยปัจจุบันที่มีความรวดเร็วในการสื่อสารทำให้เด็กๆ รวมถึงผู้ปกครองเกิดความพลุ่งพล่านและเกิดภาวะสมาธิสั้น ขาดวินัยในการพักผ่อนนอนหลับ ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจนต้องเสียเงินเสียสุขภาพ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๗-๘ นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๘ พระอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี ผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๖ โดยพระอาจารย์ครรชิต
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๕๘ ที่ผ่านมา พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร ได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยาย นำการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๖ และตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับผู้ปกครองทอสี ซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวถึงแนวทางในการเลี้ยงดูลูกๆ ว่า คุณพ่อคุณแม่ควรต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆ โดยเฉพาะวัยแรกเกิดถึงสิบขวบปีแรกที่เซลล์สมองของเด็กจะมีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองในการปลูกฝังคุณธรรม
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
  วันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  พระอาจารย์ชยสาโรเมตตานำปฏิบัติธรรมบ้านบุญประจำปี วันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๔-๕/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘ พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ โรงเรียนทอสี
  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ที่ผ่านมา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
สนทนาธรรมภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์อมโร เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next