ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๔-๕/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ณ โรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘ พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ โรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ที่ผ่านมา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
สนทนาธรรมภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์อมโร เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ 
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "โกรธคือคิดผิด" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "หน้าเหมือน หลังต่าง" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ประเสริฐ ปลอดภัย" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "จิตเครียด เบียดไอคิว" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เหตุที่เรา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญต่อเนื่องมานี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านแลครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กอปรด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทั้งทางโลก และทา'ธรรม ตลอดกาลนานเทอญ
 
Next