ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

ธรรมเทศนา "เหตุที่เรา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง 
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญต่อเนื่องมานี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านแลครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กอปรด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทั้งทางโลก และทา'ธรรม ตลอดกาลนานเทอญ
ธรรมเทศนา "พุทธเถรวาท" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑๒-๑๓ นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป
  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  การอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีป นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เกร็งภายใน" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เพียรสี่เป็นหลัก" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘
  วันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจขอเชิญรับฟังธรรมเทศนา จงกรม-สมาธิภาวนา และไขปัญหาธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบ MP3 จากการปฏิบัติธรรมที่บ้านพอได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เข็มทิศในจิตใจ" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
อาจาริยบูชา พระอาจารย์ชยสาโร
  วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เช้าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ บริเวณหน้าอาคารก่อกุศล นักเรียนคุณครู ผู้ปกครองได้มีโอกาส ตักบาตรข้าวสวยถวายพระอาจารย์ชยสาโรและเนื่องจากวันที่ ๗ มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ ทางผู้บริหารและครูโรงเรียนทอสีได้จัดทำพานและธูปเทียนแพ ถวายเพื่อเป็นอาจาริเย ในช่วงท้ายพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้กับ ครูโรงเรียนทอสีเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครูทอสีในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งพระอาจารย์ชยสาโรได้ให้โอวาทและให้พรแก่คณะครูโรงเรียนทอสี ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next