ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ทุกวันอาทิตย์แรกและอาทิตย์ที่สามของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

> ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> วิธีการใช้งาน Podcasts คำสอนพระอาจารย์ชยสาโร

อบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ โรงเรียนทอสี 
  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ที่ผ่านมา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
สนทนาธรรมภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์อมโร เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ 
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "หน้าเหมือน หลังต่าง" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ 
  วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "ประเสริฐ ปลอดภัย" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "จิตเครียด เบียดไอคิว" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "เหตุที่เรา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง
  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  แจ้งข่าว: งดการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  สรุปการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญต่อเนื่องมานี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านแลครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ กอปรด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทั้งทางโลก และทา'ธรรม ตลอดกาลนานเทอญ
ธรรมเทศนา "ตารางปลอดภัย" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
ธรรมเทศนา "พุทธเถรวาท" โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ
  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  ผู้ที่สนใจเชิญรับฟังธรรมเทศนาในรูปแบบไฟล์เสียง MP3 ได้ที่นี่ค่ะ
 
Next