หนังสือธรรมเทศนาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะ สงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอนใดๆ ในหนังสือทุกเล่ม หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปพิมพ์จำหน่าย หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

> การขอรับหนังสือธรรมะ / ประสงค์จะจัดพิมพ์ / ข้อแนะนำในการดาวน์โหลดหนังสือ
 

Seen in Their True Light
  วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  by Ajahn Jayasaro

© 2012 Panyaprateep Foundation
All rights reserved. Any reproduction, in whole or part,
in any form for sale is strictly prohibited.
This book is available for free download at
www.panyaprateep.org
www.thawsischool.com

First edition, 5,000 copies
Printed in Thailand, May 2012
Aksorn Sampan Press (1987) Co., Ltd.
sales@asp1987.com, www.asp1987.com