หนังสือธรรมเทศนาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะ สงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอนใดๆ ในหนังสือทุกเล่ม หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปพิมพ์จำหน่าย หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

> การขอรับหนังสือธรรมะ / ประสงค์จะจัดพิมพ์ / ข้อแนะนำในการดาวน์โหลดหนังสือ
 

ตามความเป็นจริง
  วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  โดย ชยสาโร ภิกขุ

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพ์จำหน่าย
หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โปรดติดต่อ
กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมูลนิธิปัญญาประทีป
๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑
สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๓-๓๖๗๔
www.thawsischool.com, www.panyaprateep.org

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
๑๘ ซ.ประชาอุทิศ ๓๓ แยก ๒๕ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. ๑๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๘-๗๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๒๘-๗๔๙๙